Wat Kost Een Zorgvolmacht Bij De Notaris

De Kosten van een Zorgvolmacht bij de Notaris

Wat is een zorgvolmacht?

Een zorgvolmacht is een notariële akte waarin iemand (de volmachtgever) een ander persoon (de gevolmachtigde) machtigt om namens hem of haar beslissingen te nemen over persoonlijke en/of financiële zaken, mocht de volmachtgever zelf niet meer in staat zijn om deze beslissingen te nemen.

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een zorgvolmacht bij de notaris?

De kosten voor het opstellen van een zorgvolmacht bij de notaris variëren per notariskantoor en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zorgvolmacht en het tarief van de notaris. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €250 en €500.

Welke kosten komen er nog meer bij kijken?

Naast de kosten voor het opstellen van de zorgvolmacht, kunnen er ook nog andere kosten bijkomen, zoals inschrijvingskosten bij het Centraal Curatele- en Bewindregister en eventuele kosten voor legalisatie van de handtekeningen.

Zijn er nog andere opties dan een zorgvolmacht bij de notaris?

Ja, er zijn ook andere opties om te regelen wie er namens u beslissingen mag nemen wanneer u dit zelf niet meer kunt, zoals een levenstestament of een bewindvoering. Deze opties hebben echter ook hun eigen kosten en voor- en nadelen. Het is daarom verstandig om u goed te laten informeren door een notaris.

Kan ik de kosten voor een zorgvolmacht bij de notaris aftrekken van de belasting?

Nee, de kosten voor een zorgvolmacht bij de notaris zijn helaas niet aftrekbaar van de belasting. Wel kunt u eventueel gebruik maken van een belastingvrijstelling voor schenkingen die u doet aan de gevolmachtigde.

Andere kosten die bij een zorgvolmacht kunnen komen kijken

  • Inschrijvingskosten bij het Centraal Curatele- en Bewindregister (€122)
  • Legaliseren van handtekeningen (€10 per handtekening)
  • Eventuele kosten voor advies van een notaris

Vergelijking van de kosten bij verschillende notariskantoren

Notariskantoor Kosten zorgvolmacht
Notariskantoor A €300
Notariskantoor B €350
Notariskantoor C €400
Notariskantoor D €450
Notariskantoor E €500

Veelgestelde vragen over de kosten van een zorgvolmacht bij de notaris

1. Wat is het verschil tussen een zorgvolmacht en een levenstestament?

Een zorgvolmacht is gericht op het regelen van financiële en persoonlijke zaken, terwijl een levenstestament ook medische en verzorgingszaken kan omvatten.

2. Kan ik de kosten voor een zorgvolmacht bij de notaris opnemen in mijn testament?

Ja, u kunt in uw testament bepalen dat uw erfgenamen de kosten voor de zorgvolmacht moeten betalen.

3. Zijn er ook kosten verbonden aan het intrekken van een zorgvolmacht?

Ja, het intrekken van een zorgvolmacht bij de notaris brengt ook kosten met zich mee. Deze kosten zijn vergelijkbaar met de kosten voor het opstellen van een zorgvolmacht.

4. Kan ik de kosten voor een zorgvolmacht bij de notaris delen met de gevolmachtigde?

Ja, u kunt ervoor kiezen om de kosten voor de zorgvolmacht bij de notaris te delen met de gevolmachtigde. Dit moet dan wel duidelijk worden vastgelegd in de zorgvolmacht.

5. Zijn er nog andere kosten waar ik rekening mee moet houden bij een zorgvolmacht?

Ja, naast de kosten voor het opstellen van de zorgvolmacht en eventuele inschrijvings- en legalisatiekosten, kunnen er ook nog kosten bijkomen voor het beheer van de zorgvolmacht door de gevolmachtigde. Dit kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor het opstellen van een jaarlijkse verantwoording.