Wat Kost Een Attest Van Erfopvolging Bij De Notaris

De Kosten van een Attest van Erfopvolging bij de Notaris

Een Attest van Erfopvolging is een document dat nodig is bij het afwikkelen van een erfenis in Nederland. Het wordt opgesteld door een notaris en bevestigt wie de erfgenamen zijn van een overleden persoon. Maar wat zijn eigenlijk de kosten voor het verkrijgen van dit document bij de notaris?

Het tarief voor een Attest van Erfopvolging bij de notaris wordt bepaald door de Notaristarievenwet en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de waarde van de erfenis en het aantal erfgenamen. Over het algemeen zijn de kosten voor een Attest van Erfopvolging als volgt:

 • Tarief notaris: € 121,50
 • Leges: € 122,00
 • BTW: € 50,00
 • Totaal: € 293,50

Let op: deze kosten zijn exclusief eventuele extra kosten, zoals kosten voor het opvragen van documenten of het inschakelen van een taxateur.

Waarom zijn er kosten verbonden aan een Attest van Erfopvolging?

De kosten voor een Attest van Erfopvolging zijn wettelijk vastgesteld en de notaris is verplicht deze in rekening te brengen. Dit komt doordat de notaris bij het opstellen van dit document een zorgvuldige taak heeft en verantwoordelijk is voor de juistheid ervan.

Kan ik besparen op de kosten voor een Attest van Erfopvolging?

Het is niet mogelijk om te onderhandelen over de kosten voor een Attest van Erfopvolging bij de notaris. Wel is het mogelijk om te besparen op de totale kosten door bijvoorbeeld zelf documenten op te vragen en deze mee te nemen naar de notaris.

Wat zijn de voordelen van een Attest van Erfopvolging?

Een Attest van Erfopvolging is een officieel document dat door de notaris wordt opgesteld en bevestigt wie de erfgenamen zijn van een overleden persoon. Het kan nodig zijn voor het afwikkelen van een erfenis, bijvoorbeeld bij het verkopen van een huis of het verdelen van de bezittingen van de overledene.

Kan ik een Attest van Erfopvolging ook online aanvragen?

Nee, het is niet mogelijk om een Attest van Erfopvolging online aan te vragen. Dit moet altijd via een notaris gebeuren.

Veelgestelde Vragen over de Kosten van een Attest van Erfopvolging bij de Notaris

 1. Worden de kosten voor een Attest van Erfopvolging vergoed door de verzekering?
  Nee, de kosten voor een Attest van Erfopvolging worden niet vergoed door de verzekering. Deze kosten moeten zelf betaald worden.
 2. Kan ik de kosten voor een Attest van Erfopvolging opnemen in de aangifte voor de erfbelasting?
  Ja, de kosten voor een Attest van Erfopvolging kunnen opgenomen worden in de aangifte voor de erfbelasting.
 3. Is het mogelijk om een Attest van Erfopvolging aan te vragen bij een buitenlandse notaris?
  Nee, een Attest van Erfopvolging moet altijd aangevraagd worden bij een Nederlandse notaris.
 4. Kan ik de kosten voor een Attest van Erfopvolging aftrekken van de inkomstenbelasting?
  Nee, de kosten voor een Attest van Erfopvolging zijn niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
 5. Moet ik de kosten voor een Attest van Erfopvolging direct betalen?
  Ja, de kosten voor een Attest van Erfopvolging moeten direct betaald worden aan de notaris.