Vereniging Oprichten

Een vereniging oprichten in Nederland

Een vereniging oprichten in Nederland kan een spannende en uitdagende stap zijn. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de vereisten en kosten voordat je aan de slag gaat.

Een vereniging is een rechtspersoon die wordt opgericht door een groep mensen met een gemeenschappelijk doel. Dit kan bijvoorbeeld een sportvereniging, buurtvereniging of culturele vereniging zijn. Het doel van de vereniging moet altijd een niet-commercieel doel zijn. Het oprichten van een vereniging in Nederland is relatief eenvoudig en kan gedaan worden door middel van een notariële akte.

Wat zijn de kosten voor het oprichten van een vereniging?

De kosten voor het oprichten van een vereniging zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal oprichters, de grootte van de vereniging en de diensten die de notaris levert. Over het algemeen kan je rekening houden met de volgende kosten:

 • Notariskosten: gemiddeld €300 – €500
 • Kosten voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel: €50
 • Eventuele kosten voor het opstellen van statuten: €150 – €300
 • Kosten voor het openen van een bankrekening: €0 – €50

Het is altijd verstandig om vooraf een offerte op te vragen bij verschillende notarissen om een goed beeld te krijgen van de totale kosten.

Wat zijn de vereisten voor het oprichten van een vereniging?

Om een vereniging op te richten in Nederland moet je aan een aantal vereisten voldoen:

 • Minimaal twee oprichters
 • Een gemeenschappelijk doel dat niet-commercieel is
 • Een bestuur bestaande uit minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester
 • Een notariële akte
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Het is ook mogelijk om een vereniging op te richten zonder notariële akte, maar dit heeft als nadeel dat de vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft. Dit betekent dat de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van de vereniging.

Wat zijn de voordelen van het oprichten van een vereniging?

Het oprichten van een vereniging heeft verschillende voordelen:

 • De vereniging heeft rechtspersoonlijkheid, waardoor bestuursleden niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele schulden
 • Leden van de vereniging zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de vereniging
 • De vereniging kan subsidies en donaties ontvangen
 • De vereniging kan een bankrekening openen op naam van de vereniging

Wat zijn de stappen voor het oprichten van een vereniging?

De stappen voor het oprichten van een vereniging zijn als volgt:

 1. Stel een concept van de statuten op
 2. Laat de statuten controleren door een notaris
 3. Laat de notaris een notariële akte opstellen
 4. Onderteken de akte bij de notaris
 5. Schrijf de vereniging in bij de Kamer van Koophandel
 6. Open een bankrekening op naam van de vereniging

Veelgestelde vragen over het oprichten van een vereniging

1. Kan ik een vereniging oprichten zonder notariële akte?

Ja, het is mogelijk om een vereniging op te richten zonder notariële akte. Dit heeft echter als nadeel dat de vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft en de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele schulden.

2. Hoeveel bestuursleden heeft een vereniging nodig?

Een vereniging moet minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester hebben. Het is ook mogelijk om meer bestuursleden te hebben.

3. Kan ik mijn vereniging inschrijven bij de Kamer van Koophandel voordat de notariële akte is ondertekend?

Nee, de notariële akte moet eerst worden ondertekend voordat de vereniging kan worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

4. Kan ik later nog wijzigingen aanbrengen in de statuten van mijn vereniging?

Ja, het is mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de statuten van de vereniging. Dit moet wel gebeuren via een notariële akte.

5. Moet ik als bestuurslid van een vereniging belasting betalen?

Nee, bestuursleden van een vereniging hoeven geen belasting te betalen over hun werkzaamheden voor de vereniging. Dit geldt alleen als de werkzaamheden onbezoldigd zijn.