Recht Van Opstal Kosten Notaris

Wat zijn de Kosten voor een Recht van Opstal bij de Notaris?

Het Recht van Opstal is een veelvoorkomend begrip in de Nederlandse vastgoedwereld en wordt vaak geregeld door een notaris. Maar wat zijn nu eigenlijk de kosten voor het vestigen van een Recht van Opstal bij de notaris?

  • De kosten voor een Recht van Opstal bij de notaris zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de waarde van het opstalrecht en de complexiteit van de akte.
  • De tarieven voor notariële diensten zijn vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en zijn dus voor elke notaris gelijk.
  • De notariskosten voor het vestigen van een Recht van Opstal worden berekend aan de hand van een percentage van de waarde van het opstalrecht. Dit percentage varieert tussen de 0,5% en 1%.
  • Daarnaast brengt de notaris ook bijkomende kosten in rekening, zoals kadastrale kosten en administratiekosten.
  • De totale kosten voor het vestigen van een Recht van Opstal bij de notaris kunnen dus variëren van enkele honderden tot duizenden euro’s.
Notariskosten Recht van Opstal Percentage van de waarde van het opstalrecht
Tot €10.000 1%
€10.000 – €50.000 0,75%
€50.000 – €100.000 0,6%
€100.000 – €500.000 0,5%
Vanaf €500.000 0,4%

Wat valt er onder de bijkomende kosten?

Naast het percentage van de waarde van het opstalrecht, brengt de notaris ook bijkomende kosten in rekening. Deze kosten kunnen onder andere bestaan uit:

  • Kadastrale kosten voor het inschrijven van de akte in het Kadaster.
  • Administratiekosten voor het opstellen en controleren van de akte.
  • BTW over de notariskosten en bijkomende kosten.

Wat is het verschil tussen een Recht van Opstal en erfpacht?

Een Recht van Opstal en erfpacht zijn beide zakelijke rechten op een stuk grond, maar er zijn wel degelijk verschillen tussen deze twee. Het grootste verschil is dat bij een Recht van Opstal de opstalhouder eigenaar wordt van de opstal, terwijl bij erfpacht de erfpachter alleen het gebruiksrecht heeft.

Moet ik naar de notaris voor het vestigen van een Recht van Opstal?

Ja, het vestigen van een Recht van Opstal moet altijd via een notariële akte geregeld worden. Alleen een notaris is bevoegd om deze akte op te stellen en in te schrijven in het Kadaster.

Kan ik de kosten voor een Recht van Opstal aftrekken van de belasting?

Nee, de kosten voor het vestigen van een Recht van Opstal zijn niet aftrekbaar van de belasting. Wel kunnen de kosten meegenomen worden in de berekening van de overdrachtsbelasting.

Veelgestelde vragen over Recht van Opstal Kosten Notaris

1. Moet ik altijd naar de notaris voor het vestigen van een Recht van Opstal?

Ja, het vestigen van een Recht van Opstal moet altijd via een notariële akte geregeld worden.

2. Kan ik de kosten voor een Recht van Opstal aftrekken van de belasting?

Nee, de kosten voor het vestigen van een Recht van Opstal zijn niet aftrekbaar van de belasting.

3. Wat zijn de bijkomende kosten bij het vestigen van een Recht van Opstal?

De bijkomende kosten bestaan onder andere uit kadastrale kosten en administratiekosten.

4. Zijn de notariskosten voor het vestigen van een Recht van Opstal overal hetzelfde?

Ja, de tarieven voor notariële diensten zijn vastgesteld door de KNB en zijn dus voor elke notaris gelijk.

5. Kan ik de notariskosten meefinancieren in mijn hypotheek?

Nee, de notariskosten voor het vestigen van een Recht van Opstal kunnen niet meegenomen worden in de hypotheek.