Prijs en Kosten Statutenwijziging vereniging

Prijs en Kosten voor het Wijzigen van Statuten van een Vereniging

Wat is een statutenwijziging?
Een statutenwijziging is een verandering in de officiële regels en voorschriften van een vereniging. Deze regels zijn vastgelegd in de statuten en bepalen onder andere de doelstellingen, structuur en werkwijze van de vereniging.

Waarom zou een vereniging de statuten willen wijzigen?
Een vereniging kan ervoor kiezen om de statuten te wijzigen om bijvoorbeeld de doelstellingen aan te passen, de structuur te veranderen of nieuwe regels en voorschriften op te nemen. Dit kan nodig zijn als de vereniging groeit of verandert in haar activiteiten.

Wat zijn de kosten voor het wijzigen van statuten van een vereniging?
De kosten voor het wijzigen van statuten van een vereniging kunnen variëren, afhankelijk van de notaris die wordt ingeschakeld en de complexiteit van de wijzigingen. Over het algemeen liggen de kosten tussen de €500 en €1000, inclusief btw en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Welke stappen moeten worden genomen voor een statutenwijziging?
Voor een statutenwijziging moet eerst een algemene ledenvergadering worden georganiseerd waarin de wijzigingen worden voorgesteld en besproken. Vervolgens moet een notaris de nieuwe statuten opstellen en een akte van statutenwijziging opmaken. Tot slot moeten de gewijzigde statuten worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Hoelang duurt het proces van een statutenwijziging?
Het proces van een statutenwijziging kan enkele weken tot enkele maanden duren, afhankelijk van de snelheid waarmee de algemene ledenvergadering wordt georganiseerd en de notaris de akte van statutenwijziging opmaakt. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan ook enkele weken in beslag nemen.

Wat zijn de kosten voor het wijzigen van statuten van een vereniging?

Om een duidelijk overzicht te geven van de kosten voor het wijzigen van statuten van een vereniging, hebben we een tabel samengesteld met de geschatte prijzen van verschillende notariskantoren in Nederland.

Notariskantoor Geschatte kosten
Notariskantoor A €500 – €750
Notariskantoor B €600 – €850
Notariskantoor C €700 – €1000

Het is altijd aan te raden om meerdere offertes op te vragen en de tarieven en diensten van verschillende notariskantoren te vergelijken voordat u een keuze maakt.

Veelgestelde vragen over Prijs en Kosten Statutenwijziging vereniging

 • Moet een statutenwijziging altijd via een notaris verlopen?
  Ja, een statutenwijziging moet altijd via een notaris verlopen. Dit is wettelijk verplicht voor verenigingen.
 • Zijn er nog andere kosten verbonden aan een statutenwijziging?
  Ja, naast de kosten voor de notaris moet ook rekening worden gehouden met eventuele kosten voor het opstellen van nieuwe statuten en het inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
 • Kan een statutenwijziging ook digitaal worden uitgevoerd?
  Nee, een statutenwijziging moet altijd via een fysieke akte bij de notaris worden opgemaakt en ondertekend.
 • Kan een vereniging de statuten op elk moment wijzigen?
  Ja, een vereniging kan op elk moment de statuten wijzigen, mits dit wordt goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
 • Kunnen de kosten voor een statutenwijziging worden opgenomen in de begroting van de vereniging?
  Ja, de kosten voor een statutenwijziging kunnen worden opgenomen in de begroting van de vereniging en worden betaald uit de verenigingskas.

Met deze informatie hopen we u een duidelijk beeld te hebben gegeven van de prijs en kosten voor het wijzigen van statuten van een vereniging. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een notariskantoor voor meer informatie.