Prijs en Kosten Statutenwijziging NV

Notaris Kosten voor Statutenwijziging NV

De kosten voor het wijzigen van de statuten van een NV kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder vindt u een overzicht van de geschatte prijzen en kosten voor een statutenwijziging bij een notaris in Nederland.

  • Notariskosten: gemiddeld tussen de €500 en €1000, afhankelijk van de complexiteit van de wijzigingen en het uurtarief van de notaris.
  • Kosten voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel: €50.
  • Kosten voor publicatie in de Staatscourant: €40.
  • Eventuele kosten voor advies van een jurist of accountant: afhankelijk van het tarief van de professional.

Een statutenwijziging bij een NV is een juridisch proces waarbij de statuten van de onderneming worden aangepast. Dit kan nodig zijn wanneer er veranderingen zijn in de organisatiestructuur, het doel van de onderneming of de aandeelhouders. Een notaris is verplicht voor deze wijzigingen, omdat de statuten van een NV in een notariële akte moeten worden vastgelegd.

Waarom zijn de kosten voor een statutenwijziging bij een NV hoger dan bij andere rechtsvormen?

Een NV is een complexere rechtsvorm dan bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF. De notaris moet daarom meer tijd en expertise investeren in het opstellen van de nieuwe statuten, wat resulteert in hogere kosten.

Zijn er nog andere kosten waar ik rekening mee moet houden bij een statutenwijziging?

Ja, naast de notariskosten en de kosten voor inschrijving en publicatie, kunnen er nog andere kosten zijn, zoals advieskosten van een jurist of accountant. Ook kan het zijn dat er leges moeten worden betaald aan de gemeente voor het verlenen van een vergunning of ontheffing.

Kan ik besparen op de kosten voor een statutenwijziging bij een NV?

Ja, u kunt besparen op de kosten door vooraf goed te overleggen met de notaris en duidelijk te communiceren wat uw wensen zijn. Ook kunt u ervoor kiezen om zelf de benodigde documenten aan te leveren, in plaats van de notaris dit te laten doen. Dit kan de kosten verlagen.

Wat gebeurt er als ik de kosten voor een statutenwijziging bij een NV niet kan betalen?

Als u de kosten niet kunt betalen, kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De kosten worden dan (gedeeltelijk) vergoed door de overheid.

Veelgestelde vragen over Prijs en Kosten Statutenwijziging NV

1. Wat is een statutenwijziging bij een NV?

Een statutenwijziging bij een NV is een juridisch proces waarbij de statuten van de onderneming worden aangepast.

2. Waarom is een notaris verplicht bij een statutenwijziging bij een NV?

Een notaris is verplicht omdat de statuten van een NV in een notariële akte moeten worden vastgelegd.

3. Wat zijn de gemiddelde kosten voor een statutenwijziging bij een NV?

De gemiddelde kosten voor een statutenwijziging bij een NV liggen tussen de €500 en €1000.

4. Kan ik besparen op de kosten voor een statutenwijziging bij een NV?

Ja, u kunt besparen door vooraf goed te overleggen met de notaris en zelf de benodigde documenten aan te leveren.

5. Wat gebeurt er als ik de kosten voor een statutenwijziging bij een NV niet kan betalen?

U kunt een verzoek indienen bij de rechtbank voor gesubsidieerde rechtsbijstand.