Prijs en Kosten Schenking op papier

Wat kost een schenking op papier?

Een schenking op papier is een veelvoorkomende manier om vermogen over te dragen aan familieleden of dierbaren. Maar wat zijn de kosten hiervan? In dit artikel zullen we de prijzen en kosten van een schenking op papier in Nederland bespreken.

Wat is een schenking op papier?

Een schenking op papier is een schenking waarbij de schenker een bedrag schenkt aan de ontvanger, maar dit bedrag nog niet daadwerkelijk overmaakt. In plaats daarvan wordt er een schuldbekentenis opgemaakt waarin staat dat de schenker een bepaald bedrag schuldig is aan de ontvanger. Op deze manier kan de schenker het vermogen alvast overdragen, maar behoudt hij of zij wel de controle over het geld.

Wat zijn de kosten van een schenking op papier?

De kosten van een schenking op papier bestaan voornamelijk uit notariskosten en eventuele belastingen. De notariskosten voor het opmaken van een schenking op papier kunnen variëren, maar liggen gemiddeld tussen de €500 en €1000. Daarnaast moet er ook schenkbelasting betaald worden over het geschonken bedrag. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de relatie tussen de schenker en ontvanger en het bedrag dat geschonken wordt.

Wat zijn de voordelen van een schenking op papier?

  • De schenker behoudt controle over het geschonken vermogen.
  • De ontvanger hoeft pas belasting te betalen wanneer het bedrag daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
  • Het geschonken bedrag valt niet in de erfenis, waardoor er minder erfbelasting betaald hoeft te worden.

Wat zijn de nadelen van een schenking op papier?

  • De schenker moet jaarlijks rente betalen over het geschonken bedrag, anders wordt het gezien als een schenking zonder schuldig erkenning en moet er alsnog schenkbelasting betaald worden.
  • De ontvanger kan niet vrij beschikken over het geschonken bedrag, aangezien de schenker nog steeds de controle heeft.
  • Er kunnen problemen ontstaan wanneer de schenker overlijdt voordat de schenking is afbetaald.

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een schenking op papier?

Zoals eerder genoemd, variëren de notariskosten voor het opstellen van een schenking op papier tussen de €500 en €1000. Deze kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de schenking en de tarieven van de notaris. Het is aan te raden om bij meerdere notarissen een offerte op te vragen en deze te vergelijken.

Veelgestelde vragen over prijzen en kosten schenking op papier

1. Moet er altijd schenkbelasting betaald worden bij een schenking op papier?
Ja, er moet altijd schenkbelasting betaald worden over het geschonken bedrag, tenzij er gebruik gemaakt wordt van een vrijstelling.

2. Kan ik de schenking op papier zelf opstellen?
Nee, voor een geldige schenking op papier moet er altijd een notaris ingeschakeld worden.

3. Kan ik een schenking op papier ook ongedaan maken?
Ja, dit kan door de schuldbekentenis te vernietigen en het geschonken bedrag terug te vorderen.

4. Hoeveel rente moet er betaald worden over de schenking op papier?
De rente moet minimaal gelijk zijn aan de wettelijke rente, die jaarlijks wordt vastgesteld door de overheid.

5. Kan ik ook een schenking op papier doen aan een goed doel?
Ja, dit is mogelijk. In dit geval hoeft er geen schenkbelasting betaald te worden, maar moet er wel jaarlijks rente betaald worden aan het goede doel.