Prijs en Kosten Opstellen van akten voor testamentaire bewindvoering

Wat zijn de kosten voor het opstellen van akten voor testamentaire bewindvoering?

Notariskosten voor testamentaire bewindvoering kunnen variëren afhankelijk van de notaris en de complexiteit van de zaak. Gemiddeld kunnen de kosten voor het opstellen van akten voor testamentaire bewindvoering variëren tussen de €400 en €1000. Dit is inclusief de btw en andere bijkomende kosten.

De notariskosten voor testamentaire bewindvoering zijn gebaseerd op het tarief van de notaris, dat wordt vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit tarief is afhankelijk van de waarde van de erfenis en het aantal akten dat moet worden opgesteld.

Wat is testamentaire bewindvoering?

Testamentaire bewindvoering is een juridische constructie waarbij een persoon, de bewindvoerder, wordt aangesteld om het vermogen van een erfgenaam te beheren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn in situaties waarin de erfgenaam minderjarig of onbekwaam is om zijn of haar eigen vermogen te beheren.

Welke akten worden opgesteld bij testamentaire bewindvoering?

Bij testamentaire bewindvoering worden er meestal twee akten opgesteld: een testament en een akte van bewind. In het testament wordt de bewindvoerder aangewezen en worden de voorwaarden en bevoegdheden van het bewind vastgelegd. De akte van bewind wordt door de notaris opgesteld en bekrachtigt het bewind.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?

De bewindvoerder heeft als taak om het vermogen van de erfgenaam te beheren en te beschermen. Dit houdt in dat de bewindvoerder onder andere verantwoordelijk is voor het beheren van de financiën, het doen van uitgaven en het afleggen van verantwoording aan de rechtbank.

Wat zijn de voordelen van testamentaire bewindvoering?

  • Bescherming van het vermogen van de erfgenaam
  • Zekerheid dat het vermogen op de juiste manier wordt beheerd
  • Mogelijkheid om voorwaarden en beperkingen op te nemen in het testament
  • Flexibiliteit om de bewindvoerder te wijzigen indien nodig
Notariskosten voor testamentaire bewindvoering Kosten (gemiddeld)
Opstellen van testament €200 – €500
Akte van bewind €200 – €500
Inschrijving in het Centraal Testamentenregister €13
Overige kosten (leges, btw, etc.) €50 – €100
Totaal €400 – €1000

Veelgestelde vragen over Prijs en Kosten Opstellen van akten voor testamentaire bewindvoering

1. Kan ik zelf een testament opstellen?

Het is niet aan te raden om zelf een testament op te stellen. Een testament is een juridisch document en het is belangrijk dat dit op de juiste manier wordt opgesteld. Een notaris kan hierbij helpen en ervoor zorgen dat het testament rechtsgeldig is.

2. Kan ik de bewindvoerder zelf kiezen?

Ja, u kunt zelf een bewindvoerder kiezen en deze benoemen in uw testament. Het is wel belangrijk om hierover goed na te denken en eventueel advies te vragen aan een notaris.

3. Wat gebeurt er als er geen testament is opgesteld?

Als er geen testament is opgesteld, zal de wet bepalen wie de erfgenamen zijn en wie het vermogen zal beheren. Dit kan anders zijn dan wat u zelf zou willen. Daarom is het verstandig om een testament op te stellen.

4. Kan ik de bewindvoerder wijzigen?

Ja, het is mogelijk om de bewindvoerder te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de bewindvoerder niet meer in staat is om zijn of haar taken uit te voeren. Dit kan worden geregeld via een notaris.

5. Moet ik de akte van bewind laten inschrijven in het Centraal Testamentenregister?

Ja, het is verplicht om de akte van bewind in te schrijven in het Centraal Testamentenregister. Dit is een register waarin alle testamenten worden geregistreerd. Zo kan er altijd worden nagegaan of er een testament is opgesteld en wie de bewindvoerder is.