Prijs en Kosten Oprichting stichting

Wat zijn de kosten voor het oprichten van een stichting?

Het oprichten van een stichting brengt kosten met zich mee. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren.

 • Notariskosten: Het is verplicht om een notaris in te schakelen voor het oprichten van een stichting. De notariskosten zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van de stichting en kunnen variëren van €500 tot €1500.
 • Kamer van Koophandel (KvK) kosten: Naast de notariskosten moet er ook een inschrijving bij de KvK worden gedaan. De kosten hiervoor bedragen €50.
 • Belastingen: Een stichting moet ook belastingen betalen, zoals de vennootschapsbelasting en eventueel btw. De hoogte van deze belastingen is afhankelijk van de activiteiten van de stichting.
 • Eventuele advies- en begeleidingskosten: Het kan verstandig zijn om professioneel advies in te winnen bij het oprichten van een stichting. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het adviesbureau en de diensten die zij aanbieden.

De totale kosten voor het oprichten van een stichting kunnen dus variëren van €550 tot €2000.

Wat zijn de jaarlijkse kosten voor een stichting?

Naast de oprichtingskosten, moet een stichting ook rekening houden met jaarlijkse kosten.

 • Notariskosten: Een stichting moet jaarlijks een notariële akte laten opstellen, wat kosten met zich meebrengt. Deze kosten kunnen variëren van €100 tot €500.
 • Kamer van Koophandel (KvK) kosten: Jaarlijks moet een stichting ook een inschrijving bij de KvK doen. De kosten hiervoor bedragen €50.
 • Belastingen: Een stichting moet jaarlijks belastingaangifte doen en eventueel belastingen betalen, afhankelijk van de activiteiten van de stichting.
 • Eventuele advies- en begeleidingskosten: Het kan verstandig zijn om jaarlijks advies in te winnen bij een professional, wat kosten met zich meebrengt.

De jaarlijkse kosten voor een stichting kunnen variëren van €150 tot €1000.

Wat zijn de kosten voor het wijzigen van een stichting?

Het kan voorkomen dat een stichting wijzigingen wil doorvoeren, zoals een statutenwijziging of een naamswijziging. Hier zijn ook kosten aan verbonden.

 • Notariskosten: Voor het doorvoeren van wijzigingen in de statuten is een notariële akte nodig. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van de wijzigingen.
 • Kamer van Koophandel (KvK) kosten: Naast de notariskosten moet ook een wijziging bij de KvK worden doorgegeven. De kosten hiervoor bedragen €50.
 • Belastingen: Bij een statutenwijziging moeten ook de belastingen opnieuw worden berekend en eventueel betaald.

De kosten voor het wijzigen van een stichting kunnen variëren van €150 tot €1000.

Veelgestelde vragen over Prijs en Kosten Oprichting stichting

1. Zijn er subsidies beschikbaar voor het oprichten van een stichting?

Nee, er zijn geen subsidies beschikbaar voor het oprichten van een stichting.

2. Moet ik als oprichter van een stichting ook persoonlijk geld investeren?

Nee, als oprichter ben je niet verplicht om persoonlijk geld te investeren in de stichting.

3. Hoe kan ik de kosten voor het oprichten van een stichting zo laag mogelijk houden?

Je kunt de kosten voor het oprichten van een stichting zo laag mogelijk houden door zelf de statuten op te stellen en alleen gebruik te maken van de diensten van een notaris en de KvK.

4. Kan ik als buitenlander een stichting oprichten in Nederland?

Ja, het is mogelijk voor een buitenlander om een stichting op te richten in Nederland. Wel moet er een Nederlandse notaris worden ingeschakeld.

5. Kan ik als particulier een stichting oprichten?

Nee, een stichting kan alleen worden opgericht door een rechtspersoon, zoals een vereniging, stichting of bv.