Prijs en Kosten Akten voor vestiging van recht van erfdienstbaarheid van uitzicht

Wat zijn de kosten voor het vestigen van een recht van erfdienstbaarheid van uitzicht?

De prijs voor het vestigen van een recht van erfdienstbaarheid van uitzicht kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder vindt u een overzicht van de geschatte kosten:

  • Notariskosten: Gemiddeld € 500 – € 750
  • Inschrijvingskosten bij het Kadaster: Gemiddeld € 120 – € 150
  • Eventuele kosten voor het opstellen van een akte van erfdienstbaarheid: Gemiddeld € 200 – € 300
  • Eventuele kosten voor het inschakelen van een makelaar of taxateur voor het bepalen van de waarde van het uitzicht: Gemiddeld € 300 – € 500
Soort kosten Gemiddelde prijs
Notariskosten € 500 – € 750
Inschrijvingskosten Kadaster € 120 – € 150
Akte van erfdienstbaarheid € 200 – € 300
Makelaar/taxateur € 300 – € 500

Een notaris kan u helpen bij het opstellen van de akte voor het vestigen van een recht van erfdienstbaarheid van uitzicht. Hierbij wordt de afspraak gemaakt dat de eigenaar van het betreffende perceel geen gebouwen of bomen mag plaatsen die het uitzicht van de andere eigenaar belemmeren. Het is belangrijk om deze afspraken goed vast te leggen in een officiële akte, zodat er in de toekomst geen misverstanden kunnen ontstaan.

Veelgestelde vragen over de prijs en kosten voor akten voor vestiging van recht van erfdienstbaarheid van uitzicht

1. Wat is een recht van erfdienstbaarheid van uitzicht?

Een recht van erfdienstbaarheid van uitzicht is een afspraak tussen twee eigenaren van aangrenzende percelen, waarbij de ene eigenaar het recht heeft om onbelemmerd uitzicht te hebben over het perceel van de andere eigenaar.

2. Moet ik een notaris inschakelen voor het vestigen van een recht van erfdienstbaarheid van uitzicht?

Ja, het is verplicht om een notaris in te schakelen voor het opstellen van een akte voor het vestigen van een recht van erfdienstbaarheid van uitzicht. De notaris zorgt ervoor dat de afspraken op de juiste manier worden vastgelegd en dat de akte wordt ingeschreven bij het Kadaster.

3. Kan ik zelf een akte opstellen voor het vestigen van een recht van erfdienstbaarheid van uitzicht?

Het is niet aan te raden om zelf een akte op te stellen, omdat dit zeer specifieke juridische kennis vereist. Een notaris is hiervoor opgeleid en kan u hierbij helpen.

4. Zijn er nog andere kosten verbonden aan het vestigen van een recht van erfdienstbaarheid van uitzicht?

Naast de kosten voor de notaris en het Kadaster, kunnen er ook nog kosten zijn voor het opstellen van een akte van erfdienstbaarheid en het inschakelen van een makelaar of taxateur voor het bepalen van de waarde van het uitzicht.

5. Kan ik de kosten voor het vestigen van een recht van erfdienstbaarheid van uitzicht op de andere eigenaar verhalen?

In principe worden de kosten verdeeld tussen beide eigenaren, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt in de akte van erfdienstbaarheid.