Prijs en Kosten Akten voor oprichting van commanditaire vennootschappen

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een akte voor de oprichting van een commanditaire vennootschap?

De kosten voor het opstellen van een akte voor de oprichting van een commanditaire vennootschap kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren.

Een commanditaire vennootschap is een vorm van samenwerking tussen twee of meer personen, waarbij één of meerdere personen (de beherende vennoten) hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap en één of meerdere personen (de stille vennoten) alleen een inbreng doen en niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Het opstellen van een akte voor de oprichting van een commanditaire vennootschap is een belangrijke stap in het starten van deze vorm van samenwerking.

Factoren die de kosten beïnvloeden

  • Notariskosten: de notaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de akte en zal hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten kunnen variëren per notaris.
  • Inbreng: bij het oprichten van een commanditaire vennootschap is het gebruikelijk dat de stille vennoten een inbreng doen. De hoogte van deze inbreng kan invloed hebben op de kosten.
  • Aantal vennoten: hoe meer vennoten er zijn, hoe meer werk er voor de notaris is en dus hoe hoger de kosten zullen zijn.
  • Complexiteit van de afspraken: als er veel afspraken en voorwaarden zijn die vastgelegd moeten worden in de akte, zal dit meer tijd en dus meer kosten met zich meebrengen.

Voorbeeld van kosten

Om een idee te geven van de kosten voor het opstellen van een akte voor de oprichting van een commanditaire vennootschap, volgt hier een voorbeeld. Deze kosten zijn gebaseerd op een commanditaire vennootschap met twee vennoten en een inbreng van €10.000 per vennoot.

Omschrijving Kosten
Notariskosten €500 – €1000
Kosten voor de inschrijving in het Handelsregister €50
Kosten voor het opstellen van een oprichtingsakte €200 – €500
Totaal €750 – €1550

Veelgestelde vragen

1. Moet ik altijd naar de notaris voor het opstellen van een akte voor de oprichting van een commanditaire vennootschap?

Ja, het is verplicht om de akte door een notaris te laten opstellen en te laten inschrijven in het Handelsregister.

2. Kan ik zelf een akte opstellen voor de oprichting van een commanditaire vennootschap?

Nee, dit moet altijd door een notaris gebeuren.

3. Moet ik als stille vennoot ook aansprakelijkheid nemen voor de schulden van de vennootschap?

Nee, als stille vennoot ben je alleen aansprakelijk voor de inbreng die je hebt gedaan.

4. Kan ik de akte voor de oprichting van een commanditaire vennootschap later nog wijzigen?

Ja, dit is mogelijk maar dit moet ook weer via de notaris gebeuren.

5. Kan ik de kosten voor het opstellen van de akte voor de oprichting van een commanditaire vennootschap aftrekken van de belasting?

Nee, deze kosten zijn niet aftrekbaar van de belasting.