Prijs en Kosten Akte van verpanding

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een Akte van Verpanding in Nederland?

De kosten voor het opstellen van een Akte van Verpanding in Nederland kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder vindt u een overzicht van de geschatte prijzen en kosten voor deze dienst.

Wat is een Akte van Verpanding?

Een Akte van Verpanding is een notariële akte waarin een pandhouder (de persoon of instelling die een pandrecht heeft) zijn of haar recht op een bepaald goed vastlegt. Dit goed kan bijvoorbeeld een huis, auto of bedrijfsmiddel zijn. Door een Akte van Verpanding op te stellen, wordt het pandrecht officieel geregistreerd en beschermd.

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een Akte van Verpanding?

De kosten voor het opstellen van een Akte van Verpanding worden bepaald door de notaris en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de waarde van het goed waarop het pandrecht wordt gevestigd en de complexiteit van de situatie. Over het algemeen liggen de kosten tussen de €200 en €500.

Welke bijkomende kosten zijn er?

Naast de kosten voor het opstellen van de Akte van Verpanding, kunnen er ook nog bijkomende kosten zijn, zoals de inschrijvingskosten bij het Kadaster en de kosten voor eventuele uittreksels of verklaringen die nodig zijn voor de akte. Deze kosten kunnen per notaris verschillen.

Zijn er ook notarissen die een vast tarief hanteren?

Ja, er zijn notarissen die een vast tarief hanteren voor het opstellen van een Akte van Verpanding. Dit tarief kan variëren van €300 tot €800, afhankelijk van de notaris en de specifieke situatie.

Kan ik een Akte van Verpanding ook zelf opstellen?

Nee, een Akte van Verpanding moet altijd worden opgesteld door een notaris. Dit is een wettelijke verplichting om de geldigheid en bescherming van het pandrecht te waarborgen.

Faq – Veelgestelde vragen over Prijs en Kosten Akte van Verpanding

 • Wat is het pandrecht?
  Het pandrecht is het recht dat een pandhouder heeft op een bepaald goed als zekerheid voor een schuld.
 • Hoe lang is een Akte van Verpanding geldig?
  Een Akte van Verpanding is onbeperkt geldig, tenzij er een einddatum in de akte is opgenomen.
 • Wat is het verschil tussen een Akte van Verpanding en een Hypotheekakte?
  Een Akte van Verpanding wordt gebruikt voor roerende zaken, terwijl een Hypotheekakte wordt gebruikt voor onroerende zaken.
 • Kan ik een Akte van Verpanding laten wijzigen?
  Ja, een Akte van Verpanding kan altijd worden gewijzigd of ingetrokken in overleg met de pandhouder.
 • Zijn er ook kosten verbonden aan het wijzigen of intrekken van een Akte van Verpanding?
  Ja, hier kunnen bijkomende kosten voor worden gerekend door de notaris.
Notariskosten Geschatte prijs
Opstellen Akte van Verpanding €200 – €500
Inschrijvingskosten Kadaster Varieert per notaris
Uittreksels en verklaringen Varieert per notaris
Vast tarief €300 – €800