Prijs en Kosten Akte van rectificatie van verdeling van nalatenschap

Notariskosten voor Akte van Rectificatie van Verdeling van Nalatenschap

Wat is een Akte van Rectificatie van Verdeling van Nalatenschap?

Een Akte van Rectificatie van Verdeling van Nalatenschap is een notariële akte waarin de verdeling van een nalatenschap wordt aangepast of gecorrigeerd. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er bij de eerste verdeling fouten zijn gemaakt of als er nieuwe informatie bekend wordt die invloed heeft op de verdeling.

Wat zijn de kosten voor een Akte van Rectificatie van Verdeling van Nalatenschap?

De kosten voor een Akte van Rectificatie van Verdeling van Nalatenschap kunnen variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de tarieven van de notaris. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €500 en €1000.

Welke kosten zijn inbegrepen in de prijs van een Akte van Rectificatie van Verdeling van Nalatenschap?

De kosten voor een Akte van Rectificatie van Verdeling van Nalatenschap zijn inclusief het opstellen van de akte door de notaris, het inschrijven van de akte in het Centraal Testamentenregister en de afhandeling van de betalingen en belastingen.

Zijn er nog extra kosten verbonden aan een Akte van Rectificatie van Verdeling van Nalatenschap?

Naast de notariskosten kunnen er nog extra kosten zijn, zoals de kosten voor het opvragen van documenten bij de gemeente of het Kadaster. Deze kosten worden vaak doorberekend door de notaris.

Is het mogelijk om de kosten voor een Akte van Rectificatie van Verdeling van Nalatenschap te verlagen?

Het is mogelijk om de kosten voor een Akte van Rectificatie van Verdeling van Nalatenschap te verlagen door vooraf goede afspraken te maken met de andere erfgenamen en alle benodigde documenten en informatie te verzamelen voordat de notaris wordt ingeschakeld.

Prijsindicatie voor Akte van Rectificatie van Verdeling van Nalatenschap

Om een beter beeld te krijgen van de kosten voor een Akte van Rectificatie van Verdeling van Nalatenschap, volgt hier een prijsindicatie op basis van de tarieven van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Deze tarieven zijn exclusief 21% BTW en eventuele bijkomende kosten.

Notariskosten Bedrag
Opstellen Akte van Rectificatie €450 – €750
Inschrijving in Centraal Testamentenregister €7,50
Afhandeling betalingen en belastingen €50 – €100
Totaal €507,50 – €857,50

Veelgestelde vragen over Akte van Rectificatie van Verdeling van Nalatenschap

  • Wat is het verschil tussen een Akte van Rectificatie en een Akte van Verdeling?
  • Kan ik zelf een Akte van Rectificatie opstellen?
  • Hoe lang duurt het voordat een Akte van Rectificatie is opgesteld?
  • Moet ik naar de notaris voor een Akte van Rectificatie?
  • Kan ik een Akte van Rectificatie ook laten opstellen na het overlijden van een van de erfgenamen?

Wat is het verschil tussen een Akte van Rectificatie en een Akte van Verdeling?

Een Akte van Rectificatie is een aanpassing of correctie op een eerder opgestelde Akte van Verdeling. Een Akte van Verdeling is een notariële akte waarin de verdeling van een nalatenschap wordt vastgelegd.

Kan ik zelf een Akte van Rectificatie opstellen?

Het is niet mogelijk om zelf een geldige Akte van Rectificatie op te stellen. Deze moet altijd worden opgesteld door een notaris.

Hoe lang duurt het voordat een Akte van Rectificatie is opgesteld?

De duur van het opstellen van een Akte van Rectificatie kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de snelheid waarmee alle benodigde informatie en documenten worden aangeleverd.

Moet ik naar de notaris voor een Akte van Rectificatie?

Ja, een Akte van Rectificatie moet altijd worden opgesteld door een notaris.

Kan ik een Akte van Rectificatie ook laten opstellen na het overlijden van een van de erfgenamen?

Ja, het is mogelijk om ook na het overlijden van een van de erfgenamen een Akte van Rectificatie te laten opstellen. De notaris zal dan de erfgenamen vertegenwoordigen en de akte opstellen.