Prijs en Kosten Akte van levering van registergoed

Prijs en Kosten van een Akte van Levering van Registergoed

Wat is een akte van levering van registergoed?
Een akte van levering van registergoed is een notariële akte waarin de eigendom van een onroerend goed wordt overgedragen van de verkoper naar de koper. Dit kan bijvoorbeeld een huis, bedrijfspand of stuk grond zijn.

Wat zijn de kosten voor een akte van levering van registergoed?
De kosten voor een akte van levering van registergoed zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de waarde van het onroerend goed en de tarieven van de notaris. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €500 en €1500.

Welke kosten vallen onder de akte van levering van registergoed?
De kosten voor de akte van levering bestaan uit de honoraria van de notaris, btw, inschrijvingskosten bij het Kadaster en eventuele kosten voor het opvragen van stukken. Deze kosten worden ook wel ‘kosten koper’ genoemd en zijn voor rekening van de koper.

Wat zijn de tarieven van een notaris voor een akte van levering van registergoed?
De tarieven van een notaris zijn vrij en kunnen verschillen per notariskantoor. Vaak wordt er gewerkt met een vast tarief voor de akte van levering, maar sommige notarissen hanteren een uurtarief. Het is daarom verstandig om vooraf een offerte op te vragen bij verschillende notarissen.

Kan ik besparen op de kosten voor een akte van levering van registergoed?
Ja, het is mogelijk om te besparen op de kosten voor een akte van levering van registergoed. Zo kunt u bijvoorbeeld onderhandelen over de tarieven van de notaris en kunt u zelf bepaalde werkzaamheden uitvoeren, zoals het opvragen van stukken bij het Kadaster.

Tarieven akte van levering van registergoed

Om een beter beeld te krijgen van de kosten voor een akte van levering van registergoed, kunt u onderstaande tabel raadplegen. Let op, dit zijn gemiddelde prijzen en kunnen per notariskantoor verschillen.

Notariskosten Gemiddelde prijs
Honorarium notaris €500 – €1000
Btw 21% over het honorarium
Inschrijvingskosten Kadaster €100 – €200
Eventuele kosten voor opvragen stukken €50 – €100
Totaal €650 – €1500

Veelgestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen een akte van levering en een koopovereenkomst?
  Een koopovereenkomst is een afspraak tussen de koper en verkoper over de koop van een onroerend goed. Een akte van levering is de notariële akte waarin de eigendom wordt overgedragen.
 • Kan ik de akte van levering zelf opstellen?
  Nee, dit moet altijd via een notaris gebeuren. Een notaris is de enige die een akte van levering mag opstellen en deze akte is nodig voor de overdracht van de eigendom.
 • Zijn er ook kosten verbonden aan de verkoop van een onroerend goed?
  Ja, naast de kosten koper die voor rekening van de koper komen, zijn er ook kosten voor de verkoper. Denk hierbij aan de makelaarskosten en eventuele kosten voor het opstellen van een verkoopovereenkomst.
 • Kan ik een hypotheekakte combineren met de akte van levering?
  Ja, dit is mogelijk. Een hypotheekakte wordt ook opgesteld door de notaris en kan vaak gecombineerd worden met de akte van levering. Dit kan kosten besparen.
 • Kan ik de kosten voor de akte van levering meefinancieren in mijn hypotheek?
  Ja, dit is mogelijk. U kunt de kosten voor de akte van levering meefinancieren in uw hypotheek, maar dit betekent wel dat u hierover rente betaalt.