Prijs en Kosten Akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving

Notariskosten voor het opstellen van een akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving

Wat is een akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving?

Een akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving is een notariële akte waarin een erfgenaam verklaart dat hij of zij de nalatenschap accepteert, maar alleen onder voorbehoud van een boedelbeschrijving. Dit betekent dat de erfgenaam niet persoonlijk aansprakelijk is voor eventuele schulden van de nalatenschap, tenzij deze schulden hoger zijn dan de waarde van de nalatenschap.

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving?

De kosten voor het opstellen van een akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving variëren per notariskantoor. Gemiddeld liggen deze kosten tussen de €200 en €500. Het is verstandig om bij meerdere notariskantoren een offerte op te vragen en de tarieven te vergelijken.

Welke andere kosten zijn er verbonden aan het aanvaarden van een nalatenschap?

Naast de kosten voor het opstellen van de akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving, kunnen er nog andere kosten zijn verbonden aan het aanvaarden van een nalatenschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan erfbelasting, kosten voor het inschrijven van de akte in het Centraal Testamentenregister en eventuele kosten voor het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Kan ik de kosten voor het opstellen van een akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving aftrekken van de erfbelasting?

Nee, de kosten voor het opstellen van de akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving zijn niet aftrekbaar van de erfbelasting. Deze kosten worden gezien als persoonlijke kosten en niet als kosten die voortvloeien uit de nalatenschap.

Wat gebeurt er als ik de kosten voor het opstellen van de akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving niet kan betalen?

Als u de kosten voor het opstellen van de akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving niet kunt betalen, kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank voor een zogenaamde ‘kostenloze boedelbeschrijving’. In dit geval zal de notaris de kosten voor het opstellen van de akte verhalen op de nalatenschap.

Veelgestelde vragen over de prijs en kosten van een akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving

  • Wat is het voorrecht van boedelbeschrijving?
  • Kan ik een akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving ook zelf opstellen?
  • Wat zijn de gevolgen van het aanvaarden van een nalatenschap zonder voorbehoud van boedelbeschrijving?
  • Moet ik altijd een akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving opstellen?
  • Zijn er ook fiscale voordelen verbonden aan het aanvaarden van een nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving?
Notariskosten voor het opstellen van een akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving Gemiddelde kosten
Opstellen akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving €200 – €500
Inschrijving akte in het Centraal Testamentenregister €13,50
Opstellen verklaring van erfrecht €200 – €500

Concluderend is het verstandig om bij het aanvaarden van een nalatenschap altijd goed te laten informeren over de mogelijke kosten en deze te vergelijken bij verschillende notariskantoren. Daarnaast is het aan te raden om een akte van aanvaarding van nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving op te stellen, om zo eventuele financiële risico’s te beperken.