Prijs Authentieke Akte

Kosten voor een Notariële Akte in Nederland

De prijs voor een Authentieke Akte bij een notaris in Nederland kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de complexiteit van de akte, de tijd die nodig is voor het opstellen ervan en de tarieven van de notaris. Hieronder vindt u een overzicht van de geschatte kosten voor een Authentieke Akte in Nederland.

  • De gemiddelde prijs voor een eenvoudige Authentieke Akte ligt tussen de €150 en €250. Dit kan bijvoorbeeld een akte zijn voor de overdracht van een woning of een samenlevingscontract.
  • Voor complexere aktes, zoals een testament of huwelijkse voorwaarden, kunnen de kosten oplopen tot €500 of meer. Dit omdat er meer tijd en expertise nodig is voor het opstellen van deze aktes.
  • De notaris kan ook extra kosten in rekening brengen voor bijvoorbeeld het beoordelen van documenten of het uitvoeren van een legalisatie. Deze kosten kunnen variëren tussen de €25 en €100.
  • Daarnaast brengt de notaris ook BTW in rekening over de kosten van de akte. Dit bedrag is afhankelijk van het tarief van de notaris en de hoogte van de kosten.
  • Tot slot kunnen er ook kosten in rekening worden gebracht voor het inschrijven van de akte in het Kadaster of het Centraal Testamentenregister. Deze kosten variëren tussen de €25 en €200.
Soort Akte Geschatte Prijs
Eenvoudige Akte €150 – €250
Complexere Akte €500 of meer
Extra Kosten €25 – €100
BTW Afhankelijk van tarief notaris
Inschrijvingskosten €25 – €200

Veelgestelde Vragen over de Prijs van een Authentieke Akte

1. Wat is een Authentieke Akte?

Een Authentieke Akte is een notariële akte die door een notaris is opgesteld en ondertekend. Deze akte heeft een hogere bewijskracht dan een onderhandse akte, omdat de notaris de echtheid van de inhoud heeft vastgesteld.

2. Waarom zijn de kosten voor een Authentieke Akte hoger dan voor een onderhandse akte?

De notaris heeft meer tijd en expertise nodig voor het opstellen van een Authentieke Akte, omdat deze akte een hogere bewijskracht heeft en aan bepaalde wettelijke eisen moet voldoen.

3. Kan ik onderhandelen over de prijs van een Authentieke Akte bij de notaris?

Ja, u kunt altijd vragen naar de tarieven van de notaris en eventueel proberen te onderhandelen over de prijs. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de notaris ook gebonden is aan wettelijke tarieven.

4. Zijn er mogelijkheden voor een gesubsidieerde notariële akte?

Ja, in bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een gesubsidieerde notariële akte, bijvoorbeeld voor een testament of samenlevingscontract. Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd en is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

5. Moet ik altijd naar een notaris voor een Authentieke Akte?

Ja, voor bepaalde aktes, zoals een testament of huwelijkse voorwaarden, is het verplicht om naar een notaris te gaan. Voor andere aktes, zoals een samenlevingscontract, kunt u ook kiezen voor een onderhandse akte, maar deze heeft een lagere bewijskracht.