Prijs Akte Zorgvolmacht

Wat kost een akte van zorgvolmacht?

Een akte van zorgvolmacht is een belangrijk document voor het regelen van zorg en financiële zaken in geval van wilsonbekwaamheid. Maar wat zijn de kosten voor het opstellen van zo’n akte? Hier vind je alle informatie over de prijs van een akte van zorgvolmacht in Nederland.

Wat is een akte van zorgvolmacht?

Een akte van zorgvolmacht is een notariële akte waarin iemand (de volmachtgever) een ander (de gevolmachtigde) machtigt om namens hem of haar te handelen op het gebied van zorg en financiële zaken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het regelen van medische behandelingen, het betalen van rekeningen en het beheren van vermogen. De akte wordt opgesteld bij de notaris en is alleen geldig als de volmachtgever wilsonbekwaam wordt verklaard.

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een akte van zorgvolmacht?

De kosten voor het opstellen van een akte van zorgvolmacht verschillen per notaris en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de situatie en het aantal gevolmachtigden. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €250 en €500. Dit is inclusief BTW en de inschrijving in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR).

Wat zijn de bijkomende kosten?

Naast de kosten voor het opstellen van de akte van zorgvolmacht kunnen er ook nog bijkomende kosten zijn, zoals:

  • Leges: dit zijn gemeentelijke heffingen die de notaris moet betalen voor het inschrijven van de akte in het register van de gemeente. De hoogte van de leges verschilt per gemeente.
  • Vertaalkosten: als een van de partijen geen Nederlands spreekt, kan het nodig zijn om de akte te laten vertalen. Dit brengt extra kosten met zich mee.
  • Legalisatiekosten: als de akte in het buitenland gebruikt moet worden, kan het nodig zijn om deze te laten legaliseren. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Wat zijn de voordelen van een akte van zorgvolmacht?

Het opstellen van een akte van zorgvolmacht heeft verschillende voordelen, zoals:

  • Je kunt zelf bepalen wie jouw belangen behartigt als je wilsonbekwaam wordt.
  • Je voorkomt dat er een bewindvoerder of mentor aangesteld moet worden door de rechter.
  • Je kunt specifieke wensen en instructies opnemen in de akte, zodat deze altijd worden nageleefd.
  • Je kunt de akte altijd laten aanpassen als je situatie verandert.

Veelgestelde vragen over de prijs van een akte van zorgvolmacht

Wat is het verschil tussen een akte van zorgvolmacht en een levenstestament?

Een akte van zorgvolmacht is een specifieke vorm van een levenstestament, waarbij de gevolmachtigde alleen bevoegd is om te handelen op het gebied van zorg en financiële zaken. In een levenstestament kunnen ook andere zaken geregeld worden, zoals het regelen van nalatenschap en het aanwijzen van een executeur.

Moet ik jaarlijks kosten betalen voor een akte van zorgvolmacht?

Nee, je betaalt eenmalig kosten voor het opstellen van de akte van zorgvolmacht. Wel is het verstandig om de akte regelmatig te laten controleren en eventueel aan te passen als je situatie verandert.

Kan ik zelf een akte van zorgvolmacht opstellen?

Nee, een akte van zorgvolmacht moet altijd opgesteld worden door een notaris. Dit is nodig om de akte rechtsgeldig te maken.

Kan ik de kosten voor een akte van zorgvolmacht aftrekken van de belasting?

Ja, de kosten voor het opstellen van een akte van zorgvolmacht zijn aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Dit geldt echter alleen als de akte is opgesteld vanwege een medische noodzaak.

Kan ik een akte van zorgvolmacht opstellen voor iemand anders?

Nee, een akte van zorgvolmacht moet altijd opgesteld worden door de persoon zelf die wilsonbekwaam kan worden verklaard. Het is dus niet mogelijk om dit voor iemand anders te regelen.