Prijs Akte Van Erfopvolging

Wat zijn de Kosten van een Akte van Erfopvolging?

Een Akte van Erfopvolging is een notariële akte die nodig is bij het afwikkelen van een erfenis in Nederland. Hieronder vindt u een overzicht van de geschatte kosten voor het opstellen van een Akte van Erfopvolging.

  • Notariskosten: gemiddeld tussen de €200 en €500
  • Inschrijvingskosten in het Centraal Testamentenregister: €12,50
  • Leges voor de inschrijving in het boedelregister: €122
  • Kosten voor het opvragen van uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP): €10 per persoon
  • Eventuele kosten voor het opvragen van andere documenten, zoals een verklaring van erfrecht: variabel

Notariskosten voor een Akte van Erfopvolging

De notariskosten voor het opstellen van een Akte van Erfopvolging kunnen variëren, afhankelijk van de complexiteit van de erfenis en de tarieven van de notaris. Het is daarom aan te raden om vooraf een offerte op te vragen bij verschillende notarissen.

Inschrijvingskosten in het Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister is een register waarin alle testamenten worden opgenomen die bij Nederlandse notarissen zijn opgesteld. Voor het inschrijven van een Akte van Erfopvolging in dit register worden kosten in rekening gebracht van €12,50.

Leges voor de inschrijving in het boedelregister

Het boedelregister is een register waarin alle nalatenschappen worden geregistreerd. Voor de inschrijving van een Akte van Erfopvolging in dit register worden leges in rekening gebracht van €122.

Kosten voor het opvragen van uittreksels uit de BRP

Om de Akte van Erfopvolging op te kunnen stellen, heeft de notaris uittreksels nodig uit de Basisregistratie Personen (BRP). Per persoon worden hiervoor kosten in rekening gebracht van €10.

Andere kosten

Naast bovengenoemde kosten, kunnen er ook nog andere kosten in rekening worden gebracht voor het opvragen van documenten die nodig zijn voor het opstellen van de Akte van Erfopvolging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verklaring van erfrecht, die nodig is om de erfgenamen te kunnen identificeren.

Veelgestelde vragen over de Prijs van een Akte van Erfopvolging

1. Wat is een Akte van Erfopvolging?

Een Akte van Erfopvolging is een notariële akte die nodig is bij het afwikkelen van een erfenis in Nederland.

2. Wat zijn de kosten voor een Akte van Erfopvolging?

De kosten voor een Akte van Erfopvolging bestaan uit notariskosten, inschrijvingskosten in het Centraal Testamentenregister, leges voor de inschrijving in het boedelregister en kosten voor het opvragen van uittreksels uit de BRP.

3. Hoeveel bedragen de notariskosten voor een Akte van Erfopvolging?

De notariskosten voor een Akte van Erfopvolging variëren gemiddeld tussen de €200 en €500.

4. Moet ik ook leges betalen voor de inschrijving in het boedelregister?

Ja, voor de inschrijving in het boedelregister worden leges in rekening gebracht van €122.

5. Kan ik vooraf een offerte opvragen bij een notaris voor het opstellen van een Akte van Erfopvolging?

Ja, het is aan te raden om vooraf een offerte op te vragen bij verschillende notarissen om de kosten te vergelijken.