Opvolgingsakte Laten Opstellen

Wat is een Opvolgingsakte?

Een Opvolgingsakte is een notariële akte waarin de overdracht van vermogen of eigendom wordt geregeld na het overlijden van de eigenaar.

Een Opvolgingsakte wordt ook wel een Erfopvolgingsakte of Testament genoemd. Het is een belangrijk document waarin de wensen van de overledene met betrekking tot zijn of haar nalatenschap worden vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld gaan over wie de erfgenamen zijn, hoe de erfenis verdeeld moet worden en wie de executeur is die de afwikkeling van de nalatenschap zal regelen.

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een Opvolgingsakte?
De kosten voor het opstellen van een Opvolgingsakte kunnen variëren, afhankelijk van de complexiteit van de situatie en de tarieven van de notaris. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €500 en €1500. Het is verstandig om vooraf een offerte op te vragen bij verschillende notariskantoren en de tarieven te vergelijken.

Wat is inbegrepen in de kosten?

De kosten voor het opstellen van een Opvolgingsakte zijn inclusief het opstellen van het document, het bespreken van de wensen en het ondertekenen van de akte. Ook de registratie bij het Centraal Testamentenregister en de inschrijving in het boedelregister zijn inbegrepen in de kosten.

Wat is niet inbegrepen in de kosten?

Niet inbegrepen in de kosten zijn eventuele bijkomende werkzaamheden, zoals het opstellen van een levenstestament, het regelen van de afwikkeling van de nalatenschap of het uitvoeren van een executele. Deze werkzaamheden worden apart in rekening gebracht door de notaris.

Moet ik naar de notaris voor het opstellen van een Opvolgingsakte?

Ja, het opstellen van een Opvolgingsakte moet altijd gebeuren bij een notaris. Een notaris is de enige bevoegde persoon om een rechtsgeldig testament op te stellen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat de wensen van de overledene op de juiste manier worden vastgelegd en uitgevoerd.

Kan ik mijn Opvolgingsakte nog wijzigen na het opstellen?

Ja, het is mogelijk om een Opvolgingsakte te wijzigen of te herroepen zolang de persoon nog in leven is. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij veranderde omstandigheden of wanneer er nieuwe erfgenamen zijn. Het is belangrijk om deze wijzigingen altijd bij de notaris te laten vastleggen in een nieuw testament.

Wat zijn de voordelen van het opstellen van een Opvolgingsakte?

  • Je kunt zelf bepalen wie je erfgenamen zijn en hoe je nalatenschap verdeeld wordt.
  • Je kunt voorkomen dat er onenigheid ontstaat tussen erfgenamen na je overlijden.
  • Je kunt een executeur aanwijzen die de afwikkeling van je nalatenschap zal regelen.
  • Je kunt eventuele schenkingen of legaten opnemen in je testament.
  • Je kunt zorgen voor een goede financiële planning en belastingbesparing voor je erfgenamen.

Veelgestelde vragen over Opvolgingsakte Laten Opstellen

1. Is het verplicht om een Opvolgingsakte te laten opstellen?
Nee, het is niet verplicht om een Opvolgingsakte te laten opstellen. Echter, het kan wel verstandig zijn om dit te doen om ervoor te zorgen dat je wensen met betrekking tot je nalatenschap worden uitgevoerd.

2. Kan ik zelf een Opvolgingsakte opstellen?
Nee, een Opvolgingsakte moet altijd opgesteld worden door een notaris. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat het document rechtsgeldig is.

3. Kan ik mijn Opvolgingsakte laten wijzigen na mijn overlijden?
Nee, een Opvolgingsakte kan niet meer gewijzigd worden na het overlijden van de persoon die het testament heeft opgesteld. Het is daarom belangrijk om eventuele wijzigingen tijdig door te geven aan de notaris.

4. Wat gebeurt er als ik geen Opvolgingsakte heb laten opstellen?
Als je geen Opvolgingsakte hebt laten opstellen, zal je nalatenschap volgens de wettelijke regels verdeeld worden. Dit kan betekenen dat je wensen niet worden uitgevoerd en dat er onenigheid ontstaat tussen erfgenamen.

5. Kan ik een Opvolgingsakte laten opstellen voor mijn buitenlandse bezittingen?
Ja, het is mogelijk om een Opvolgingsakte te laten opstellen voor je buitenlandse bezittingen. Het is wel verstandig om hierover advies in te winnen bij de notaris, aangezien de regels per land kunnen verschillen.