NV Oprichten

NV Opzetten: Alles wat u moet weten

Wat is een NV?

Een NV, ofwel een naamloze vennootschap, is een bedrijfsvorm waarbij het kapitaal verdeeld is in aandelen. Dit betekent dat de eigenaren van het bedrijf, de aandeelhouders, niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming.

Hoe wordt een NV opgericht?

Een NV wordt opgericht door middel van een notariële akte. Dit betekent dat een notaris de oprichtingsakte opstelt en deze vervolgens laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De notaris zal ook controleren of alle vereiste documenten en informatie aanwezig zijn.

Wat zijn de voordelen van een NV?

– Beperkte aansprakelijkheid voor de eigenaren
– Mogelijkheid om kapitaal aan te trekken door middel van uitgifte van aandelen
– Er gelden minder strenge regels voor het overdragen van aandelen dan bij een BV

Wat zijn de kosten voor het oprichten van een NV?

De kosten voor het oprichten van een NV kunnen variëren, afhankelijk van de notaris en de complexiteit van de oprichting. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €1.500 en €2.500.

Zijn er specifieke vereisten voor het oprichten van een NV?

Ja, er zijn enkele vereisten waaraan voldaan moet worden bij het oprichten van een NV:

– Minimaal €45.000 aan startkapitaal
– Minimaal 1 aandeelhouder en 1 bestuurder
– Een notariële akte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Notariskosten voor het oprichten van een NV

De notariskosten voor het oprichten van een NV bestaan uit verschillende onderdelen, zoals:

– Het opstellen van de oprichtingsakte
– Het controleren van de identiteit van de oprichters en aandeelhouders
– Het opstellen van de statuten van de NV
– Het inschrijven van de NV bij de Kamer van Koophandel
– Eventuele advieskosten

Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde notariskosten voor het oprichten van een NV:

Onderdeel Gemiddelde kosten
Oprichtingsakte €500 – €1.000
Identiteitscontrole €100 – €200
Opstellen statuten €500 – €1.000
Inschrijving Kamer van Koophandel €150 – €300
Advieskosten variërend

Veelgestelde vragen over het oprichten van een NV

1. Kan ik zelf een NV oprichten?

Nee, een NV kan alleen opgericht worden door middel van een notariële akte. Dit betekent dat u een notaris nodig heeft om de oprichting te voltooien.

2. Is er een minimumleeftijd voor de oprichters van een NV?

Nee, er is geen minimumleeftijd voor de oprichters van een NV. Wel moeten zij handelingsbekwaam zijn.

3. Hoe lang duurt het om een NV op te richten?

Dit kan variëren, maar gemiddeld duurt het proces 2 tot 4 weken. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee alle benodigde documenten en informatie aangeleverd worden.

4. Kan ik een NV alleen oprichten?

Nee, er moet minimaal 1 aandeelhouder en 1 bestuurder zijn. Deze kunnen wel dezelfde persoon zijn.

5. Kan ik na de oprichting nog wijzigingen aanbrengen in de statuten van de NV?

Ja, dit is mogelijk. Hiervoor is wel een notariële akte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig.