Notaris Splitsingsakte Kosten

Wat zijn de kosten voor een Notaris Splitsingsakte?

De kosten voor een Notaris Splitsingsakte kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren.

Een Notaris Splitsingsakte is een document dat wordt opgesteld door een notaris bij het splitsen van een gebouw in appartementen. Dit is een belangrijk document dat ervoor zorgt dat de splitsing juridisch correct en bindend is. Het is dus belangrijk om een betrouwbare en ervaren notaris in te schakelen voor het opstellen van een Splitsingsakte.

De kosten voor een Notaris Splitsingsakte worden bepaald aan de hand van de volgende factoren:

 • De complexiteit van de splitsing
 • Het aantal appartementen dat gesplitst moet worden
 • De tarieven van de notaris
 • Eventuele extra diensten, zoals het opstellen van een huishoudelijk reglement

De tarieven van een notaris zijn vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en zijn voor alle notarissen in Nederland gelijk. Het tarief wordt bepaald aan de hand van een percentage van de waarde van het gebouw dat gesplitst wordt.

De kosten voor een Notaris Splitsingsakte kunnen dus verschillen per situatie. Om een beter beeld te krijgen van de kosten, is het verstandig om een offerte op te vragen bij verschillende notarissen.

Wat is inbegrepen in de kosten voor een Notaris Splitsingsakte?

In de kosten voor een Notaris Splitsingsakte zijn in ieder geval de volgende zaken inbegrepen:

 • Het opstellen van de Splitsingsakte
 • Het inschrijven van de Splitsingsakte bij het Kadaster
 • De kosten voor het opvragen van de benodigde documenten, zoals de Kadastrale kaart en de splitsingstekening
 • De BTW

Wat zijn de extra kosten voor een Notaris Splitsingsakte?

Naast de kosten voor het opstellen van de Splitsingsakte, kunnen er nog extra kosten zijn voor aanvullende diensten. Denk hierbij aan:

 • Het opstellen van een huishoudelijk reglement
 • Het aanvragen van een omgevingsvergunning
 • De kosten voor eventuele extra besprekingen met de notaris

Kan ik de kosten voor een Notaris Splitsingsakte meefinancieren in mijn hypotheek?

Ja, in sommige gevallen is het mogelijk om de kosten voor een Notaris Splitsingsakte mee te financieren in je hypotheek. Dit is echter afhankelijk van de hypotheekverstrekker. Het is verstandig om dit van tevoren te bespreken met je hypotheekadviseur.

Zijn er nog andere kosten waar ik rekening mee moet houden bij een splitsing van een gebouw?

Ja, naast de kosten voor de Notaris Splitsingsakte zijn er nog andere kosten waar je rekening mee moet houden, zoals:

 • De kosten voor het opstellen van een splitsingstekening door een landmeter
 • De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning
 • Eventuele kosten voor het inschakelen van een architect of bouwkundig adviseur

FAQ

1. Is het verplicht om een Notaris Splitsingsakte op te laten stellen?

Ja, het is verplicht om een Notaris Splitsingsakte op te laten stellen bij het splitsen van een gebouw in appartementen. Dit is vastgelegd in de Wet op het Appartementsrecht.

2. Kan ik zelf een Splitsingsakte opstellen?

Nee, het opstellen van een Splitsingsakte is een juridisch proces dat alleen door een notaris uitgevoerd mag worden. Het is belangrijk om een ervaren en betrouwbare notaris in te schakelen voor het opstellen van de Splitsingsakte.

3. Wat is het verschil tussen een Splitsingsakte en een Splitsingstekening?

Een Splitsingsakte is het juridische document dat wordt opgesteld door de notaris en ervoor zorgt dat de splitsing van het gebouw juridisch correct en bindend is. Een Splitsingstekening is een technische tekening die aangeeft hoe het gebouw wordt gesplitst in appartementen.

4. Hoe lang is een Splitsingsakte geldig?

Een Splitsingsakte is onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden in de splitsing of in de wetgeving.

5. Kan ik een Splitsingsakte laten wijzigen?

Ja, het is mogelijk om een Splitsingsakte te laten wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een verbouwing of als er fouten staan in de akte. Hiervoor moet een notaris een akte van wijziging opstellen en deze inschrijven bij het Kadaster.