Notaris Kosten Percentage

Wat zijn de kosten van een Notaris in Nederland?

De kosten van een Notaris in Nederland variëren afhankelijk van de diensten die worden verleend en de waarde van de transactie. Over het algemeen worden de kosten berekend als een percentage van de waarde van de transactie. Dit wordt ook wel de ‘Notaris kosten percentage’ genoemd.

 • De Notaris kosten percentage varieert tussen de 1% en 2% van de waarde van de transactie.
 • De Notaris kosten percentage is inclusief BTW en andere kosten zoals inschrijvingen en uittreksels.
 • De Notaris kosten percentage kan hoger zijn bij complexe of tijdrovende transacties.
 • De Notaris kosten percentage kan lager zijn bij eenvoudige transacties zoals een testament.
 • De Notaris kosten percentage kan ook hoger zijn bij transacties met een hogere waarde, omdat de Notaris meer verantwoordelijkheid draagt.
Waarde Transactie Notaris Kosten Percentage
Minder dan €50.000 1% – 2%
Tussen €50.000 en €100.000 0,8% – 1,5%
Tussen €100.000 en €500.000 0,5% – 1%
Meer dan €500.000 0,5% of lager

Wat beïnvloedt de Notaris kosten percentage?

De Notaris kosten percentage kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder:

 • De complexiteit van de transactie
 • Het aantal betrokken partijen
 • De waarde van de transactie
 • De tijd die nodig is om de transactie af te ronden
 • De verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de Notaris

Hoe kan ik besparen op de Notaris kosten percentage?

Er zijn verschillende manieren om te besparen op de Notaris kosten percentage, waaronder:

 • Vergelijk de tarieven van verschillende Notarissen
 • Kies voor een eenvoudige transactie, indien mogelijk
 • Maak duidelijke afspraken met de Notaris over de kosten
 • Vraag om een gespecificeerde offerte
 • Vraag om een vaste prijs in plaats van een percentage

Waar kan ik meer informatie vinden over Notaris kosten percentage?

Voor meer informatie over Notaris kosten percentage en andere Notaris diensten, kunt u terecht op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) www.notaris.nl. Hier vindt u ook een overzicht van Notarissen bij u in de buurt.

FAQ over Notaris kosten percentage

1. Wat is de Notaris kosten percentage?
De Notaris kosten percentage is het percentage van de waarde van de transactie dat de Notaris rekent voor zijn diensten.

2. Is de Notaris kosten percentage inclusief BTW?
Ja, de Notaris kosten percentage is inclusief BTW en andere kosten zoals inschrijvingen en uittreksels.

3. Kan de Notaris kosten percentage hoger of lager zijn dan het standaard percentage?
Ja, de Notaris kosten percentage kan hoger of lager zijn, afhankelijk van de complexiteit, waarde en tijdsduur van de transactie.

4. Kan ik besparen op de Notaris kosten percentage?
Ja, u kunt besparen op de Notaris kosten percentage door tarieven te vergelijken, te kiezen voor een eenvoudige transactie en duidelijke afspraken te maken met de Notaris.

5. Waar kan ik meer informatie vinden over Notaris kosten percentage?
Voor meer informatie over Notaris kosten percentage en andere Notaris diensten kunt u terecht op de website van de KNB www.notaris.nl.