Notaris Kosten Erfpacht Aftrekbaar

Notariskosten voor Erfpacht: Aftrekbaar of Niet?

Wat zijn notariskosten voor erfpacht?

Notariskosten voor erfpacht zijn de kosten die in rekening worden gebracht door een notaris voor het opstellen van een akte van erfpacht. Dit is een juridisch document dat de rechten en plichten van de erfpachter en de erfverpachter vastlegt.

Zijn notariskosten voor erfpacht aftrekbaar?

Ja, notariskosten voor erfpacht kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Dit geldt alleen voor erfpacht die is afgesloten voor de eigen woning en waarbij de erfpachtcanon wordt betaald voor het gebruik van de grond waarop de woning staat.

Welke voorwaarden gelden er voor het aftrekken van notariskosten voor erfpacht?

Om notariskosten voor erfpacht af te kunnen trekken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De erfpacht moet zijn afgesloten voor de eigen woning.
  • De erfpachtcanon moet worden betaald voor het gebruik van de grond waarop de woning staat.
  • De erfpachtcanon moet jaarlijks worden betaald en mag niet vooruitbetaald zijn.
  • De erfpacht moet zijn afgesloten voor een periode van minimaal 30 jaar.
  • De notariskosten moeten gemaakt zijn voor het opstellen van de akte van erfpacht.

Zijn er nog andere kosten die aftrekbaar zijn bij erfpacht?

Ja, naast notariskosten kunnen ook de kosten voor het vestigen van het recht van erfpacht, de kosten voor het inschrijven van de akte van erfpacht bij het Kadaster en de kosten voor het opstellen van een hypotheekakte voor het financieren van de erfpacht aftrekbaar zijn.

Wat is het tarief voor notariskosten bij erfpacht?

Het tarief voor notariskosten bij erfpacht kan variëren per notaris en is afhankelijk van de complexiteit van de akte van erfpacht. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €500 en €1000.

Veelgestelde vragen over Notariskosten voor Erfpacht

Vraag Antwoord
Moet ik notariskosten voor erfpacht betalen als ik een woning koop? Nee, wanneer je een woning koopt waarbij erfpacht al is afgesloten, hoef je geen notariskosten te betalen. Deze kosten zijn al gemaakt door de vorige eigenaar.
Kan ik notariskosten voor erfpacht aftrekken als ik een bedrijfspand heb? Nee, de aftrekbaarheid van notariskosten voor erfpacht geldt alleen voor de eigen woning.
Zijn er uitzonderingen op de minimale periode van 30 jaar voor erfpacht? Ja, in sommige gevallen kan erfpacht ook voor een kortere periode worden afgesloten, bijvoorbeeld bij tijdelijke erfpacht voor een bouwproject. In dat geval zijn de notariskosten niet aftrekbaar.
Kan ik notariskosten voor erfpacht aftrekken als ik de erfpachtcanon in één keer betaal? Nee, de erfpachtcanon moet jaarlijks worden betaald om in aanmerking te komen voor aftrekbaarheid van de notariskosten.
Kan ik notariskosten voor erfpacht aftrekken als ik de erfpachtcanon niet betaal? Nee, wanneer de erfpachtcanon niet wordt betaald, is er geen sprake van een recht van erfpacht en zijn de notariskosten niet aftrekbaar.