Notaris Geschillencommissie Kosten

Kosten voor de Notaris Geschillencommissie in Nederland

Notaris Geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie in Nederland die fungeert als een geschillencommissie voor notariskwesties. Als u een conflict heeft met uw notaris, kunt u een klacht indienen bij de Notaris Geschillencommissie. Het is belangrijk om te weten wat de kosten zijn voor het indienen van een klacht bij deze commissie.

 • De Notaris Geschillencommissie is opgericht door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Consumentenbond.
 • Deze commissie behandelt klachten over notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen.
 • De Notaris Geschillencommissie is alleen bevoegd om klachten te behandelen van consumenten, niet van bedrijven of andere rechtspersonen.

Wat zijn de kosten voor het indienen van een klacht?

De kosten voor het indienen van een klacht bij de Notaris Geschillencommissie zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard van de klacht en de hoogte van het bedrag waar de klacht over gaat. Hieronder vindt u een overzicht van de kosten voor het indienen van een klacht bij de Notaris Geschillencommissie.

Aard van de klacht Hoogte van het bedrag Kosten
Klacht over de dienstverlening Minder dan €25.000 €50
Klacht over de dienstverlening €25.000 of meer €100
Klacht over de rekening Minder dan €10.000 €50
Klacht over de rekening €10.000 of meer €100

Wie betaalt de kosten?

De kosten voor het indienen van een klacht bij de Notaris Geschillencommissie worden in eerste instantie betaald door de klager. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de commissie besluiten dat de notaris de kosten moet vergoeden. Als de klacht ongegrond wordt verklaard, blijft de klager zelf verantwoordelijk voor de kosten.

Wat gebeurt er als de klacht gegrond wordt verklaard?

Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de Notaris Geschillencommissie verschillende maatregelen nemen. Zo kan de commissie de notaris een waarschuwing geven, een boete opleggen of de notaris schorsen of uit zijn ambt zetten. Daarnaast kan de commissie ook besluiten dat de notaris de kosten voor het indienen van de klacht moet vergoeden.

Hoe lang duurt de behandeling van een klacht?

De behandeling van een klacht bij de Notaris Geschillencommissie duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden. Dit kan echter langer duren als er meer onderzoek nodig is of als er meerdere partijen bij de klacht betrokken zijn.

Wat gebeurt er als ik het niet eens ben met de beslissing van de Notaris Geschillencommissie?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Notaris Geschillencommissie, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig. De kosten voor het in beroep gaan zijn voor uw eigen rekening.

Veelgestelde vragen over Notaris Geschillencommissie Kosten

 • Moet ik altijd kosten betalen als ik een klacht indien bij de Notaris Geschillencommissie?
  Ja, er zijn altijd kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de Notaris Geschillencommissie. Deze kosten worden in eerste instantie betaald door de klager.
 • Kan ik mijn geld terugkrijgen als mijn klacht gegrond wordt verklaard?
  Ja, als uw klacht gegrond wordt verklaard, kan de Notaris Geschillencommissie besluiten dat de notaris de kosten moet vergoeden.
 • Kan ik een klacht indienen als ik geen consument ben?
  Nee, de Notaris Geschillencommissie behandelt alleen klachten van consumenten, niet van bedrijven of andere rechtspersonen.
 • Kan ik in beroep gaan bij de rechtbank als ik het niet eens ben met de beslissing van de Notaris Geschillencommissie?
  Ja, u kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig.
 • Worden de kosten voor het indienen van een klacht hoger als mijn klacht over een hoger bedrag gaat?
  Ja, de kosten voor het indienen van een klacht zijn hoger als uw klacht over een hoger bedrag gaat.