Notaris Gemeenschap Van Goederen Kosten

Kosten voor de Notaris Gemeenschap Van Goederen

Wat zijn de kosten voor een notaris bij het opstellen van een gemeenschap van goederen?

De kosten voor een notaris bij het opstellen van een gemeenschap van goederen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de situatie en het tarief van de notaris. Over het algemeen kunnen de kosten variëren van €500 tot €1000.

Wat is een gemeenschap van goederen?

Een gemeenschap van goederen is een huwelijkse voorwaarde waarbij alle bezittingen en schulden van beide partners gezamenlijk eigendom worden. Dit betekent dat bij een scheiding of overlijden, alle bezittingen en schulden gelijk verdeeld worden tussen beide partners.

Welke documenten zijn nodig voor het opstellen van een gemeenschap van goederen?

Voor het opstellen van een gemeenschap van goederen zijn de volgende documenten nodig: een geldig identiteitsbewijs, een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat beide partners ongehuwd zijn, een kopie van de huwelijksakte en eventueel een bewijs van inschrijving van de huwelijksakte in het huwelijksregister.

Zijn er extra kosten verbonden aan het opstellen van een gemeenschap van goederen?

Ja, naast de kosten voor de notaris kunnen er ook extra kosten zijn, zoals kosten voor het inschrijven van de huwelijksakte in het huwelijksregister en eventuele kosten voor het opstellen van een samenlevingscontract.

Zijn de kosten voor een gemeenschap van goederen aftrekbaar van de belasting?

Nee, de kosten voor het opstellen van een gemeenschap van goederen zijn niet aftrekbaar van de belasting. Wel kunnen de kosten voor het opstellen van een samenlevingscontract aftrekbaar zijn.

Notaris Gemeenschap Van Goederen Kosten in een tabel

Situatie Kosten
Opstellen gemeenschap van goederen €500 – €1000
Inschrijven huwelijksakte in huwelijksregister €10 – €20
Opstellen samenlevingscontract €300 – €500

Veelgestelde vragen over Notaris Gemeenschap Van Goederen Kosten

 • Wat is het verschil tussen een gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?
  Bij een gemeenschap van goederen worden alle bezittingen en schulden gezamenlijk eigendom, terwijl bij huwelijkse voorwaarden dit niet het geval is en er afspraken worden gemaakt over de verdeling van bezittingen en schulden.
 • Kunnen de kosten voor een gemeenschap van goederen worden gespreid?
  Ja, dit is mogelijk door een betalingsregeling te treffen met de notaris.
 • Kan een gemeenschap van goederen worden gewijzigd?
  Ja, dit is mogelijk door het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Hier zijn wel weer kosten aan verbonden.
 • Moet ik naar dezelfde notaris als mijn partner voor het opstellen van een gemeenschap van goederen?
  Nee, dit is niet verplicht. Beide partners kunnen een eigen notaris kiezen, maar dit kan wel extra kosten met zich meebrengen.
 • Zijn de kosten voor een gemeenschap van goederen hoger als er veel bezittingen en schulden zijn?
  Ja, in dit geval zal de notaris meer werk moeten verrichten en kunnen de kosten hoger uitvallen.