Levenstestament Laten Opstellen

Levens Testament Laten Opstellen: Alles wat u moet weten

Wat is een Levens Testament?

Een Levens Testament, ook wel bekend als een notarieel levenstestament, is een notariële akte waarin u vastlegt wie uw belangen behartigt en welke wensen u heeft voor het geval u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij dementie, coma of een andere situatie waarin u wilsonbekwaam bent.

Wat zijn de voordelen van een Levens Testament?

Het laten opstellen van een Levens Testament heeft verschillende voordelen, namelijk:

  • Het geeft duidelijkheid en rust voor uzelf en uw naasten.
  • Het voorkomt dat de rechter moet beslissen wie uw belangen behartigt.
  • Het biedt bescherming tegen misbruik of ongewenste situaties.
  • Het zorgt voor een soepele afhandeling van uw zaken.

Hoe wordt een Levens Testament opgesteld?

Een Levens Testament wordt opgesteld door een notaris. U kunt zelf bepalen wat u in het Levens Testament wilt opnemen en wie u als gevolmachtigde(n) benoemt. De notaris zal u hierbij adviseren en ervoor zorgen dat de akte voldoet aan alle wettelijke eisen.

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een Levens Testament?

De kosten voor het opstellen van een Levens Testament verschillen per notaris. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €500 en €1000. Deze kosten zijn inclusief de besprekingen met de notaris, het opstellen van de akte en de inschrijving in het Centraal Levenstestamentenregister.

Waar kan ik meer informatie vinden over Levens Testamenten?

Voor meer informatie over Levens Testamenten kunt u terecht bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Daarnaast kunt u ook terecht bij uw eigen notaris voor persoonlijk advies.

Veelgestelde vragen over Levens Testamenten

1. Kan ik mijn Levens Testament op elk moment wijzigen?

Ja, u kunt uw Levens Testament op elk moment wijzigen of herroepen zolang u nog wilsbekwaam bent.

2. Kan ik meerdere personen benoemen als gevolmachtigde in mijn Levens Testament?

Ja, u kunt meerdere personen benoemen als gevolmachtigde. U kunt er ook voor kiezen om een reservegevolmachtigde te benoemen voor het geval de eerste gevolmachtigde niet in staat is om uw belangen te behartigen.

3. Wat gebeurt er als ik geen Levens Testament heb opgesteld?

Als u geen Levens Testament heeft opgesteld, zal de rechter een bewindvoerder en/of mentor aanstellen om uw belangen te behartigen. Dit kan leiden tot ongewenste situaties en extra kosten.

4. Kan ik mijn Levens Testament ook laten registreren in het Centraal Testamentenregister?

Nee, een Levens Testament wordt alleen geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister.

5. Kan ik mijn Levens Testament ook laten opstellen als ik in het buitenland woon?

Ja, u kunt ook als Nederlander die in het buitenland woont een Levens Testament laten opstellen bij een Nederlandse notaris. Dit kan echter wel leiden tot extra kosten en administratieve handelingen.