Kosten Volmacht Notaris

Wat zijn de kosten voor een volmacht bij de notaris?

De kosten voor een volmacht bij de notaris kunnen variëren, afhankelijk van de diensten die worden verleend. Hieronder vindt u een overzicht van de geschatte kosten voor verschillende notariële volmachten in Nederland.

Volmacht voor een algemene machtiging

Voor een algemene volmacht, waarbij de gevolmachtigde alle handelingen mag verrichten namens de volmachtgever, liggen de kosten tussen de €100 en €200.

Volmacht voor een specifieke machtiging

Wanneer de volmacht slechts betrekking heeft op specifieke handelingen, zoals het afsluiten van een hypotheek of het verkopen van een huis, liggen de kosten tussen de €150 en €250.

Volmacht voor een levenstestament

Een levenstestament is een volmacht waarbij de gevolmachtigde handelingen mag verrichten in geval van wilsonbekwaamheid van de volmachtgever. De kosten voor een levenstestament liggen tussen de €250 en €500.

Volmacht voor een executeur

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. De kosten voor een volmacht voor een executeur liggen tussen de €250 en €500.

Volmacht voor een bewindvoerder

Een bewindvoerder beheert de financiën en/of persoonlijke zaken van een persoon die daar zelf niet toe in staat is. De kosten voor een volmacht voor een bewindvoerder liggen tussen de €250 en €500.

FAQ

 • Wat is een volmacht bij de notaris?
  Een volmacht bij de notaris is een officieel document waarbij een persoon (de volmachtgever) een ander persoon (de gevolmachtigde) machtigt om namens hem of haar bepaalde handelingen te verrichten.
 • Waarom zou ik een volmacht bij de notaris nodig hebben?
  Een volmacht bij de notaris kan nodig zijn wanneer u zelf niet in staat bent om bepaalde handelingen te verrichten, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom. Met een volmacht kan de gevolmachtigde namens u optreden en zaken regelen.
 • Kan ik zelf een volmacht opstellen?
  Ja, u kunt zelf een volmacht opstellen. Echter, een volmacht bij de notaris heeft meer juridische waarde en biedt meer zekerheid, omdat de notaris toeziet op de rechtsgeldigheid van de volmacht.
 • Hoe lang is een volmacht bij de notaris geldig?
  Een volmacht bij de notaris is in principe onbeperkt geldig, tenzij anders vermeld in de volmacht zelf. U kunt altijd de volmacht intrekken of wijzigen.
 • Kan ik de kosten voor een volmacht bij de notaris aftrekken van de belasting?
  Ja, in sommige gevallen zijn de kosten voor een volmacht bij de notaris aftrekbaar van de belasting. Dit geldt bijvoorbeeld voor een levenstestament of een volmacht voor een executeur. Raadpleeg een belastingadviseur voor meer informatie.

Overzicht van de geschatte kosten voor volmachten bij de notaris

Soort volmacht Geschatte kosten
Algemene machtiging €100 – €200
Specifieke machtiging €150 – €250
Levenstestament €250 – €500
Executeur €250 – €500
Bewindvoerder €250 – €500

Let op: dit zijn slechts geschatte kosten en kunnen per notaris verschillen. Neem altijd contact op met een notaris voor een exacte prijsopgave.

Hopelijk heeft dit artikel u meer inzicht gegeven in de kosten voor een volmacht bij de notaris. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een notaris voor persoonlijk advies.