Kosten Verklaring Van Erfrecht Bij Notaris

Wat zijn de kosten voor een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris?

Een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris is een belangrijk document dat nodig is bij het afhandelen van een erfenis in Nederland. Maar wat zijn eigenlijk de kosten voor het opstellen van zo’n verklaring? Hieronder vind je een overzicht van de geschatte kosten voor een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris.

Een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris is een officieel document waarin de erfgenamen worden benoemd en de verdeling van de erfenis wordt vastgelegd. Dit document is nodig om toegang te krijgen tot de bankrekeningen en bezittingen van de overledene. Een notaris is de enige bevoegde persoon om een Verklaring van Erfrecht op te stellen in Nederland.

De kosten voor een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de erfenis en het tarief van de notaris. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €500,- en €1500,-. Hieronder vind je een overzicht van de geschatte kosten voor een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris:

 • Notariskosten: €400,- tot €1200,-
 • Inschrijvingskosten in het Centraal Testamentenregister: €12,50
 • Kosten voor het opvragen van uittreksels bij de gemeente: €10,- tot €20,-
 • Kosten voor het opvragen van uittreksels bij het Kadaster: €25,- tot €50,-
 • Administratiekosten: €25,- tot €50,-

Deze kosten zijn exclusief eventuele extra kosten, zoals kosten voor het opvragen van extra uittreksels of het inschakelen van een advocaat. Het is daarom altijd verstandig om vooraf een gesprek te hebben met de notaris over de kosten en de verwachte werkzaamheden.

Wat zijn de voordelen van een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris?

Een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris heeft verschillende voordelen:

 • Het is een officieel document dat wordt erkend door alle instanties in Nederland.
 • Het geeft duidelijkheid over wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis verdeeld moet worden.
 • Het voorkomt ruzies en onenigheid tussen de erfgenamen.
 • Het zorgt voor een snelle afhandeling van de erfenis.
 • Het geeft de erfgenamen toegang tot de bankrekeningen en bezittingen van de overledene.

Wat zijn de risico’s van het niet opstellen van een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris?

Het niet opstellen van een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris kan leiden tot verschillende risico’s:

 • Onenigheid tussen de erfgenamen over de verdeling van de erfenis.
 • Vertraging in de afhandeling van de erfenis.
 • Mogelijk verlies van bezittingen of geld.
 • Onnodige kosten, bijvoorbeeld door het inschakelen van een advocaat.

Wanneer is een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris nodig?

Een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris is nodig in de volgende situaties:

 • De overledene had een testament.
 • De overledene had geen testament, maar wel bezittingen zoals een huis of spaargeld.
 • De overledene had een gezamenlijke rekening met iemand anders.
 • De overledene had een levensverzekering of pensioen.

Kan ik zelf een Verklaring van Erfrecht opstellen?

Nee, een Verklaring van Erfrecht moet altijd worden opgesteld door een notaris. Dit is wettelijk verplicht in Nederland. Een notaris is de enige bevoegde persoon om een Verklaring van Erfrecht op te stellen.

Veelgestelde vragen over Kosten Verklaring Van Erfrecht Bij Notaris

1. Wat is een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris?

Een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris is een officieel document waarin de erfgenamen worden benoemd en de verdeling van de erfenis wordt vastgelegd. Dit document is nodig om toegang te krijgen tot de bankrekeningen en bezittingen van de overledene.

2. Wat zijn de kosten voor een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris?

De kosten voor een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de erfenis en het tarief van de notaris. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €500,- en €1500,-.

3. Wat zijn de voordelen van een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris?

Een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris geeft duidelijkheid over wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis verdeeld moet worden. Het voorkomt ruzies en onenigheid tussen de erfgenamen en zorgt voor een snelle afhandeling van de erfenis.

4. Wat zijn de risico’s van het niet opstellen van een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris?

Het niet opstellen van een Verklaring van Erfrecht bij de Notaris kan leiden tot onenigheid tussen de erfgenamen, vertraging in de afhandeling van de erfenis, mogelijk verlies van bezittingen of geld en onnodige kosten.

5. Kan ik zelf een Verklaring van Erfrecht opstellen?

Nee, een Verkl