Kosten Transportakte Notaris

Wat zijn de kosten voor een transportakte bij de notaris?

De kosten voor een transportakte bij de notaris variëren per notariskantoor en zijn afhankelijk van verschillende factoren. In dit artikel zullen we uitleggen wat een transportakte is en welke kosten hierbij komen kijken.

Wat is een transportakte?

Een transportakte is een notariële akte waarin de eigendom van een onroerende zaak wordt overgedragen van de verkoper naar de koper. Dit kan bijvoorbeeld een huis, appartement of stuk grond zijn. De transportakte wordt opgesteld door de notaris en is een belangrijk onderdeel van de overdracht van een woning.

Welke kosten zijn verbonden aan een transportakte?

De kosten voor een transportakte bestaan uit verschillende onderdelen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende kostenposten:

 • Honorarium notaris: dit is het bedrag dat de notaris rekent voor het opstellen van de transportakte. Dit bedrag kan verschillen per notariskantoor.
 • Kadastraal tarief: dit is het bedrag dat de notaris moet betalen aan het Kadaster voor de inschrijving van de transportakte in de openbare registers.
 • BTW: over het honorarium en het kadastraal tarief wordt 21% BTW gerekend.
 • Eventuele bijkomende kosten: sommige notariskantoren rekenen extra kosten, zoals administratiekosten of kosten voor het opvragen van documenten bij het Kadaster.

Wat zijn de gemiddelde kosten voor een transportakte?

De gemiddelde kosten voor een transportakte liggen tussen de €500 en €1000. Dit is een indicatie en de daadwerkelijke kosten kunnen hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de situatie.

Zijn er manieren om te besparen op de kosten voor een transportakte?

Ja, er zijn verschillende manieren om te besparen op de kosten voor een transportakte:

 • Vergelijk notariskantoren: de tarieven kunnen per notariskantoor verschillen, dus het loont om verschillende kantoren met elkaar te vergelijken.
 • Combineer met andere aktes: als je meerdere aktes nodig hebt, zoals een hypotheekakte of samenlevingscontract, kan het voordeliger zijn om deze te combineren bij dezelfde notaris.
 • Onderhandel over het tarief: sommige notariskantoren zijn bereid om te onderhandelen over het tarief, vooral als je meerdere aktes laat opstellen.

Veelgestelde vragen over kosten transportakte notaris

 1. Is het verplicht om een transportakte op te laten stellen door een notaris?
  Ja, voor de overdracht van een woning is het verplicht om een transportakte op te laten stellen door een notaris.
 2. Kan ik zelf een transportakte opstellen?
  Nee, de transportakte moet opgesteld worden door een notaris. Dit is wettelijk verplicht.
 3. Kan ik onderhandelen over de kosten voor een transportakte?
  Ja, sommige notariskantoren zijn bereid om te onderhandelen over het tarief. Het is altijd de moeite waard om te vragen naar de mogelijkheden.
 4. Kan ik besparen op de kosten voor een transportakte?
  Ja, door notariskantoren te vergelijken en te onderhandelen over het tarief kun je besparen op de kosten voor een transportakte.
 5. Zijn er nog andere kosten verbonden aan de overdracht van een woning?
  Ja, naast de kosten voor de transportakte zijn er ook kosten voor de hypotheekakte, taxatie, makelaar en eventuele overdrachtsbelasting. Deze kosten kunnen per situatie verschillen.