Kosten Oprichting VOF

Wat zijn de kosten voor het oprichten van een VOF?

De kosten voor het oprichten van een VOF kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de grootte van de VOF, het aantal vennoten en de diensten van de notaris. Gemiddeld kunnen de kosten voor het oprichten van een VOF tussen de €500 en €1000 liggen.

De notaris is een belangrijke speler bij het oprichten van een VOF in Nederland. Zij zorgen ervoor dat alle juridische aspecten van de oprichting correct worden afgehandeld en dat de VOF voldoet aan alle wettelijke eisen. Hieronder vindt u een overzicht van de geschatte kosten voor het oprichten van een VOF in Nederland.

 • Notariskosten: gemiddeld tussen de €200 en €500
 • Kamer van Koophandel inschrijving: €50
 • Opstellen van een VOF-contract: €250

Wat zijn de bijkomende kosten?

Naast de bovengenoemde kosten, kunnen er nog enkele bijkomende kosten zijn bij het oprichten van een VOF. Deze kunnen onder andere zijn:

 • Vertaling van documenten (indien nodig)
 • Notariële akte van volmacht (indien nodig)
 • Eventuele kosten voor advies van een accountant of belastingadviseur

Welke documenten zijn nodig voor het oprichten van een VOF?

Om een VOF op te richten, zijn er enkele documenten nodig die door de notaris worden opgesteld. Deze documenten zijn onder andere:

 • VOF-contract: dit is een overeenkomst tussen de vennoten waarin de afspraken en verplichtingen van de VOF worden vastgelegd.
 • Akte van oprichting: dit is een notariële akte waarin de VOF wordt opgericht en de statuten van de VOF worden vastgelegd.
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel: dit is een verplichte registratie bij de Kamer van Koophandel om de VOF officieel te maken.

Wat zijn de voordelen van een VOF?

Een VOF kan verschillende voordelen hebben ten opzichte van andere bedrijfsvormen, zoals een eenmanszaak of BV. Enkele voordelen zijn:

 • Gezamenlijke aansprakelijkheid: bij een VOF zijn alle vennoten gezamenlijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Dit kan zorgen voor meer financiële zekerheid.
 • Samenwerking: bij een VOF werken de vennoten samen en kunnen zij elkaars kwaliteiten benutten om het bedrijf te laten groeien.
 • Flexibiliteit: een VOF kan eenvoudig worden opgericht en opgeheven, waardoor het een flexibele bedrijfsvorm is.

FAQ

1. Moet ik een notaris inschakelen voor het oprichten van een VOF?

Ja, het is verplicht om een notaris in te schakelen voor het oprichten van een VOF in Nederland. Zij zullen ervoor zorgen dat alle juridische aspecten correct worden afgehandeld.

2. Kan ik een VOF alleen oprichten?

Nee, een VOF moet worden opgericht door minimaal 2 vennoten. Dit kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.

3. Wat is het verschil tussen een VOF en een BV?

Een VOF is een samenwerkingsverband tussen meerdere vennoten, terwijl een BV een rechtspersoon is met aandeelhouders. Bij een VOF zijn de vennoten gezamenlijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF, terwijl bij een BV de aandeelhouders alleen aansprakelijk zijn voor hun eigen inbreng.

4. Kan ik een VOF later omzetten naar een BV?

Ja, het is mogelijk om een VOF om te zetten naar een BV. Dit kan echter wel fiscale en juridische gevolgen hebben, dus het is verstandig om hierover advies in te winnen bij een notaris of belastingadviseur.

5. Hoe lang duurt het oprichten van een VOF?

Het oprichten van een VOF kan enkele weken tot enkele maanden duren, afhankelijk van de snelheid waarmee alle benodigde documenten worden aangeleverd en de goedkeuring van de Kamer van Koophandel.