Kosten Oprichting BV Notaris

Wat zijn de kosten voor het oprichten van een BV bij de notaris?

Als u van plan bent om een BV op te richten in Nederland, zult u te maken krijgen met verschillende kosten. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de kosten voor de notaris. Maar wat zijn deze kosten precies en waar moet u rekening mee houden? In dit artikel zullen we u alles vertellen over de kosten voor het oprichten van een BV bij de notaris.

De kosten voor het oprichten van een BV bij de notaris

De notaris speelt een belangrijke rol bij het oprichten van een BV in Nederland. Hij of zij zal de akte van oprichting opstellen en deze inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Voor deze werkzaamheden brengt de notaris kosten in rekening. De hoogte van deze kosten kan variëren, maar gemiddeld kunt u rekenen op een bedrag tussen de €500 en €1000.

Waar bestaan de kosten voor de notaris uit?

De kosten voor de notaris bestaan uit verschillende onderdelen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste kostenposten:

  • Notarishonorarium: dit is het bedrag dat de notaris rekent voor zijn of haar werkzaamheden.
  • Inschrijvingskosten bij de Kamer van Koophandel: de notaris zal de akte van oprichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel en hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
  • BTW: over de kosten voor de notaris wordt ook BTW berekend.
  • Eventuele extra kosten: soms brengt de notaris ook extra kosten in rekening, bijvoorbeeld voor het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst of het regelen van een fiscaal nummer voor de BV.

Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een notaris?

Hoewel de kosten voor de notaris misschien hoog lijken, brengt het inschakelen van een notaris ook een aantal voordelen met zich mee:

  • Professionele begeleiding: de notaris is een specialist op het gebied van het oprichten van een BV en kan u hierin goed adviseren.
  • Zekerheid: de notaris zorgt ervoor dat alle juridische en wettelijke aspecten goed geregeld worden, waardoor u zekerheid heeft over de oprichting van uw BV.
  • Duidelijke afspraken: de notaris kan helpen bij het opstellen van duidelijke afspraken tussen de aandeelhouders, wat problemen in de toekomst kan voorkomen.

Veelgestelde vragen over de kosten voor het oprichten van een BV bij de notaris

Vraag Antwoord
Wat is het notarishonorarium? Het notarishonorarium is het bedrag dat de notaris rekent voor zijn of haar werkzaamheden bij het oprichten van een BV.
Zijn er nog andere kosten voor de notaris? Ja, naast het notarishonorarium kunnen er ook nog andere kosten in rekening worden gebracht, zoals inschrijvingskosten bij de Kamer van Koophandel of BTW.
Kan ik zelf een BV oprichten zonder notaris? Nee, voor het oprichten van een BV is het verplicht om een notaris in te schakelen.
Kan ik onderhandelen over de kosten voor de notaris? Ja, u kunt altijd proberen om te onderhandelen over de kosten voor de notaris. Het is echter wel belangrijk om te bedenken dat goedkoop niet altijd de beste keuze is.
Kan ik de kosten voor de notaris meefinancieren in de BV? Nee, de kosten voor de notaris moeten door uzelf betaald worden en kunnen niet meegenomen worden in het startkapitaal van de BV.

Hopelijk heeft dit artikel u meer inzicht gegeven in de kosten voor het oprichten van een BV bij de notaris. Vergeet niet om altijd goed te informeren bij verschillende notarissen en te onderhandelen over de prijs. Zo kunt u de beste keuze maken voor uw BV en de kosten zo laag mogelijk houden.