Kosten Notaris Wijziging Splitsingsakte

Kosten voor het wijzigen van een splitsingsakte door een notaris

Wat is een splitsingsakte?

Een splitsingsakte is een notariële akte waarin de rechten en plichten van de eigenaren van een appartementencomplex worden vastgelegd. Deze akte is nodig bij de verkoop van een appartement en bevat onder andere de splitsingstekening en het splitsingsreglement.

Waarom kan het nodig zijn om de splitsingsakte te wijzigen?

Er kunnen verschillende redenen zijn om de splitsingsakte te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer er een verbouwing of uitbreiding plaatsvindt in het complex of wanneer er nieuwe regels of afspraken moeten worden opgenomen. Ook kan het voorkomen dat er fouten of onduidelijkheden in de oorspronkelijke akte staan die gecorrigeerd moeten worden.

Wat zijn de kosten voor het wijzigen van een splitsingsakte?

De kosten voor het wijzigen van een splitsingsakte worden bepaald door de notaris en zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van de wijziging. Gemiddeld liggen deze kosten tussen de €500 en €1000.

Welke andere kosten zijn er verbonden aan het wijzigen van een splitsingsakte?

Naast de kosten voor de notaris kunnen er ook andere kosten verbonden zijn aan het wijzigen van een splitsingsakte, zoals de kosten voor het opstellen van een nieuwe splitsingstekening en het aanpassen van het splitsingsreglement. Ook kan het zijn dat er leges moeten worden betaald aan de gemeente voor het wijzigen van de akte.

Hoe lang duurt het wijzigen van een splitsingsakte?

De duur van het wijzigen van een splitsingsakte is afhankelijk van de complexiteit van de wijziging en de snelheid waarmee alle betrokken partijen (zoals de eigenaren en de gemeente) hun akkoord geven. Gemiddeld duurt het proces tussen de 4 en 8 weken.

Wat zijn de kosten voor het wijzigen van een splitsingsakte?

Hieronder vindt u een overzicht van de geschatte kosten voor het wijzigen van een splitsingsakte door een notaris:

Notariskosten Gemiddeld bedrag
Opstellen wijzigingsakte €500 – €1000
Opstellen nieuwe splitsingstekening €200 – €500
Aanpassen splitsingsreglement €100 – €300
Leges gemeente variabel per gemeente

Veelgestelde vragen over kosten voor het wijzigen van een splitsingsakte

 • Moet ik als eigenaar van een appartement altijd meebetalen aan de kosten voor het wijzigen van de splitsingsakte?

  Ja, alle eigenaren zijn verplicht om mee te betalen aan de kosten voor het wijzigen van de splitsingsakte, ook als zij niet akkoord zijn met de wijziging.
 • Kan ik als eigenaar zelf een wijziging voorstellen in de splitsingsakte?

  Ja, als eigenaar kunt u een voorstel doen voor een wijziging in de splitsingsakte. Dit voorstel moet wel worden goedgekeurd door de andere eigenaren en worden vastgelegd in een notariële akte.
 • Kan ik bezwaar maken tegen de kosten voor het wijzigen van de splitsingsakte?

  Als u het niet eens bent met de hoogte van de kosten, kunt u bezwaar maken bij de notaris. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de Kamer van Toezicht over de notaris.
 • Kan ik de kosten voor het wijzigen van de splitsingsakte meefinancieren in mijn hypotheek?

  Ja, in sommige gevallen is het mogelijk om de kosten voor het wijzigen van de splitsingsakte mee te financieren in uw hypotheek. Dit kunt u bespreken met uw hypotheekadviseur.
 • Kan ik de notariskosten voor het wijzigen van de splitsingsakte aftrekken van de belasting?

  Ja, de notariskosten voor het wijzigen van de splitsingsakte zijn aftrekbaar van de belasting als u de kosten maakt voor de financiering of verbetering van uw eigen woning.