Kosten Notaris Co-Ouderschap

Wat zijn de Kosten voor een Notaris bij Co-Ouderschap?

Co-Ouderschap is een regeling waarbij beide ouders na een scheiding de zorg en opvoeding van hun kinderen op zich nemen. Het is belangrijk om deze regeling goed vast te leggen, zodat er duidelijke afspraken zijn voor beide partijen. Een notaris kan hierbij helpen en de kosten hiervoor kunnen variëren.

  • Een notaris kan helpen bij het opstellen van een co-ouderschapsplan, waarin alle afspraken tussen de ouders worden vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de verdeling van de zorgtaken, de financiële afspraken en de communicatie tussen de ouders.
  • Daarnaast kan een notaris ook helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin de afspraken tussen de ouders en het kind worden vastgelegd. Hierbij kan gedacht worden aan de omgangsregeling, de opvoeding en de communicatie tussen ouder en kind.
  • Verder kan een notaris ook de juridische ouder van het kind bepalen, wat belangrijk kan zijn bij bijvoorbeeld erfrecht en gezag over het kind.

Kosten voor een Notaris bij Co-Ouderschap

De kosten voor een notaris bij co-ouderschap kunnen verschillen per notaris en per situatie. Hieronder vind je een indicatie van de kosten voor verschillende notariële diensten bij co-ouderschap.

Dienst Indicatie kosten
Opstellen co-ouderschapsplan €500 – €1000
Opstellen ouderschapsplan €300 – €600
Juridisch ouderschap bepalen €200 – €400

Veelgestelde vragen over Kosten Notaris Co-Ouderschap

1. Kan ik de kosten voor een notaris bij co-ouderschap aftrekken van de belasting?
Ja, in sommige gevallen kunnen de kosten voor een notaris bij co-ouderschap aftrekbaar zijn van de belasting. Dit hangt af van jouw persoonlijke situatie en de afspraken die zijn gemaakt in het co-ouderschapsplan.

2. Moet ik altijd naar de notaris voor co-ouderschap?
Nee, het is niet verplicht om naar de notaris te gaan voor co-ouderschap. Je kunt ook zelf afspraken maken met je ex-partner en deze vastleggen in een ouderschapsplan. Het is echter wel verstandig om de afspraken te laten controleren door een notaris.

3. Kan ik de kosten voor een notaris bij co-ouderschap delen met mijn ex-partner?
Ja, dit is mogelijk. Als beide ouders akkoord gaan met het co-ouderschapsplan, kunnen de kosten gedeeld worden.

4. Wat gebeurt er als we het niet eens kunnen worden over het co-ouderschapsplan?
Als jullie er samen niet uitkomen, kan een notaris helpen om tot een oplossing te komen. De kosten hiervoor kunnen wel hoger uitvallen.

5. Kan ik ook achteraf nog naar de notaris voor co-ouderschap?
Ja, het is mogelijk om achteraf nog naar de notaris te gaan voor co-ouderschap. Bijvoorbeeld als er veranderingen zijn in de situatie of als er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Houd er wel rekening mee dat hier opnieuw kosten aan verbonden zijn.