Kosten Notaris Bij Overlijden

Wat zijn de kosten van een notaris bij overlijden?

Wanneer een dierbare overlijdt, moeten er vaak veel zaken geregeld worden. Een notaris kan hierbij helpen en heeft daarvoor verschillende tarieven. Maar wat zijn nu precies de kosten van een notaris bij overlijden?

Een notaris rekent voor zijn diensten vaak een uurtarief, maar bij overlijden worden er vaak vaste tarieven gehanteerd. Deze tarieven zijn vastgelegd in de Wet op het notarisambt en kunnen per notariskantoor verschillen. Hieronder volgt een overzicht van de geschatte kosten bij overlijden, gebaseerd op de tarieven van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

1. Kosten voor opmaken van een testament

 • Een testament opmaken voor één persoon: €300 – €600
 • Een testament opmaken voor partners: €600 – €900
 • Een testament opmaken voor partners met kinderen: €750 – €1000

2. Kosten voor verklaring van erfrecht

 • Een verklaring van erfrecht voor één erfgenaam: €300 – €500
 • Een verklaring van erfrecht voor meerdere erfgenamen: €500 – €750

3. Kosten voor afwikkeling van de nalatenschap

 • Afwikkeling van een eenvoudige nalatenschap: €750 – €1500
 • Afwikkeling van een complexe nalatenschap: €1500 – €3000

4. Kosten voor opstellen van een akte van verdeling

 • Een akte van verdeling bij een eenvoudige verdeling: €500 – €750
 • Een akte van verdeling bij een complexe verdeling: €750 – €1000

5. Kosten voor overdracht van onroerend goed

 • Overdracht van onroerend goed bij een eenvoudige situatie: €750 – €1000
 • Overdracht van onroerend goed bij een complexe situatie: €1000 – €1500

Veelgestelde vragen over kosten notaris bij overlijden

1. Moet ik als erfgenaam zelf de kosten voor de notaris betalen?

Ja, als erfgenaam ben je zelf verantwoordelijk voor het betalen van de kosten voor de notaris. Deze kosten worden vaak betaald uit de nalatenschap.

2. Kan ik onderhandelen over de tarieven van de notaris?

Nee, de tarieven van een notaris zijn wettelijk vastgelegd en kunnen niet onderhandeld worden. Wel kan het de moeite waard zijn om bij verschillende notariskantoren te informeren naar de tarieven en deze te vergelijken.

3. Zijn er nog andere kosten waar ik rekening mee moet houden bij overlijden?

Ja, naast de kosten voor de notaris kunnen er ook nog andere kosten zijn, zoals bijvoorbeeld kosten voor de uitvaart, kosten voor het opstellen van een verklaring van erfrecht en kosten voor de afwikkeling van de nalatenschap.

4. Moet ik altijd een notaris inschakelen bij overlijden?

Nee, in sommige gevallen is het niet nodig om een notaris in te schakelen bij overlijden. Bijvoorbeeld als er geen testament is opgesteld en er geen onroerend goed in de nalatenschap zit.

5. Kan ik de kosten voor de notaris aftrekken van de belasting?

Nee, de kosten voor de notaris bij overlijden zijn niet aftrekbaar van de belasting.