Kosten Notaris Akte Van Erfopvolging

Wat zijn de kosten voor een Notaris Akte Van Erfopvolging?

De kosten voor een Notaris Akte Van Erfopvolging kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder vindt u een overzicht van de geschatte kosten voor deze dienst in Nederland.

  • De notaris: Gemiddeld tussen de €400 en €800
  • Inschrijving in het Centraal Testamentenregister: €12,10
  • Uittreksel uit het Centraal Testamentenregister: €12,10
  • Inschrijving in het boedelregister: €122,50
  • Uittreksel uit het boedelregister: €16,50
  • Inschrijving in het huwelijksgoederenregister: €122,50
  • Uittreksel uit het huwelijksgoederenregister: €16,50
  • Eventuele kosten voor het opvragen van aktes bij gemeente of Kadaster
Notaris Akte Van Erfopvolging Geschatte kosten
Notaris €400 – €800
Inschrijving in het Centraal Testamentenregister €12,10
Uittreksel uit het Centraal Testamentenregister €12,10
Inschrijving in het boedelregister €122,50
Uittreksel uit het boedelregister €16,50
Inschrijving in het huwelijksgoederenregister €122,50
Uittreksel uit het huwelijksgoederenregister €16,50

FAQ over Kosten Notaris Akte Van Erfopvolging

1. Wat is een Notaris Akte Van Erfopvolging?

Een Notaris Akte Van Erfopvolging is een officieel document opgesteld door een notaris waarin de erfgenamen en de verdeling van de erfenis worden vastgelegd.

2. Waarom is het inschrijven in het Centraal Testamentenregister en boedelregister nodig?

Het inschrijven in deze registers is verplicht om de erfenis te kunnen verdelen. Hierdoor wordt voorkomen dat er meerdere personen aanspraak kunnen maken op dezelfde erfenis.

3. Wat is het huwelijksgoederenregister?

Het huwelijksgoederenregister is een register waarin de huwelijkse voorwaarden van een echtpaar worden vastgelegd. Dit kan van belang zijn bij de verdeling van de erfenis.

4. Moet ik zelf aktes opvragen bij de gemeente of Kadaster?

Dit is afhankelijk van de notaris. Sommige notarissen zullen deze kosten meenemen in hun tarief, terwijl anderen u vragen dit zelf te doen.

5. Moet ik de kosten voor de Notaris Akte Van Erfopvolging direct betalen?

Ja, de kosten voor de Notaris Akte Van Erfopvolging moeten direct na het opstellen van de akte worden betaald. Dit kan contant of via pin.