Kosten Levering Notaris Aftrekbaar

Notariskosten bij levering aftrekbaar

Wat zijn notariskosten bij levering en zijn deze aftrekbaar?

Notariskosten bij levering zijn de kosten die gemaakt worden voor de overdracht van een huis of ander onroerend goed. Deze kosten zijn aftrekbaar van de belastingen onder bepaalde voorwaarden.

Welke kosten vallen onder notariskosten bij levering?

De notariskosten bij levering bestaan uit verschillende onderdelen, zoals:

  • De kosten voor het opstellen van de leveringsakte
  • De kosten voor het inschrijven van de akte in het Kadaster
  • De kosten voor het opstellen van de hypotheekakte (indien van toepassing)
  • De kosten voor de afwikkeling van de belastingen en overdrachtsbelasting
  • De kosten voor het opstellen van eventuele volmachten of verklaringen

Wat zijn de voorwaarden voor het aftrekken van notariskosten bij levering?

Om notariskosten bij levering af te kunnen trekken van de belastingen, moeten de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De kosten moeten gemaakt zijn voor de aankoop of verkoop van een eigen woning
  • De kosten moeten betaald zijn aan een notaris die in Nederland is gevestigd
  • De kosten moeten gemaakt zijn in het jaar waarin de overdracht heeft plaatsgevonden
  • De kosten moeten betaald zijn door degene die de woning heeft gekocht of verkocht

Zijn er uitzonderingen op de aftrekbaarheid van notariskosten bij levering?

Ja, er zijn enkele uitzonderingen waarbij notariskosten bij levering niet aftrekbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de kosten gemaakt zijn voor de aankoop of verkoop van een tweede woning of voor de overdracht van een bedrijfspand.

Wat is het tarief voor notariskosten bij levering?

Het tarief voor notariskosten bij levering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aankoopprijs van de woning en de complexiteit van de overdracht. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €700 en €1500. Het is altijd verstandig om vooraf een offerte op te vragen bij de notaris, zodat u een goed beeld heeft van de te verwachten kosten.

Overzicht van de aftrekbare notariskosten bij levering

Onderdeel Aftrekbaar
Leveringsakte Ja
Kadasterinschrijving Ja
Hypotheekakte Ja
Afwikkeling belastingen en overdrachtsbelasting Ja
Volmachten en verklaringen Ja

Veelgestelde vragen over notariskosten bij levering

1. Zijn notariskosten bij levering aftrekbaar als ik mijn woning heb gekocht met behulp van een hypotheek?

Ja, de kosten voor de hypotheekakte zijn aftrekbaar van de belastingen.

2. Kan ik notariskosten bij levering aftrekken als ik mijn woning heb verkocht?

Ja, ook in dit geval zijn de kosten aftrekbaar van de belastingen.

3. Zijn notariskosten bij levering aftrekbaar als ik een nieuwbouwwoning koop?

Ja, ook bij de aankoop van een nieuwbouwwoning zijn de notariskosten bij levering aftrekbaar.

4. Kan ik notariskosten bij levering aftrekken als ik een woning koop met behulp van een starterslening?

Ja, ook in dit geval zijn de kosten aftrekbaar van de belastingen.

5. Moet ik bewijsstukken aanleveren voor de aftrekbaarheid van notariskosten bij levering?

Nee, u hoeft geen bewijsstukken aan te leveren. Wel is het verstandig om de factuur van de notaris te bewaren voor uw eigen administratie.