Kosten Levenstestament Bij Notaris

Wat kost een levenstestament bij de notaris?

Een levenstestament bij de notaris kan verschillende kosten met zich meebrengen. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde prijzen voor verschillende notariële diensten met betrekking tot het opstellen van een levenstestament.

Notariskosten

 • De notariskosten voor het opstellen van een levenstestament variëren gemiddeld tussen de €200 en €500.
 • Dit bedrag is inclusief het opstellen van de akte, het inschrijven in het Centraal Levenstestamentenregister en de administratieve kosten.
 • De exacte kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van uw wensen en de tarieven van de betreffende notaris.

Leges

 • Naast de notariskosten, dient u ook rekening te houden met leges.
 • Deze kosten worden door de gemeente in rekening gebracht voor het inschrijven van de akte in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • De gemiddelde kosten voor leges bedragen tussen de €20 en €40.

Executeur

 • Als u ervoor kiest om een executeur aan te stellen in uw levenstestament, brengt dit ook extra kosten met zich mee.
 • De tarieven voor een executeur kunnen variëren van €50 tot €150 per uur, afhankelijk van de complexiteit van de taken en de ervaring van de executeur.
 • Het is ook mogelijk om een familielid of vriend als executeur aan te stellen, wat uiteraard geen extra kosten met zich meebrengt.

Overige kosten

 • Naast bovengenoemde kosten, kunt u ook te maken krijgen met andere bijkomende kosten, zoals kosten voor legalisatie van handtekeningen of het opvragen van uittreksels.
 • Deze kosten verschillen per notariskantoor en kunnen variëren van enkele tientjes tot enkele honderden euro’s.

Veelgestelde vragen over kosten levenstestament bij notaris

1. Kan ik de kosten voor een levenstestament aftrekken van de belasting?
Ja, de kosten voor het opstellen van een levenstestament zijn aftrekbaar van de belasting als zogenoemde scholingskosten. Dit geldt alleen als u het levenstestament opstelt om uzelf te beschermen tegen wilsonbekwaamheid.

2. Zijn de tarieven voor een levenstestament bij alle notarissen gelijk?
Nee, de tarieven kunnen per notaris verschillen. Het is daarom verstandig om bij meerdere notarissen een offerte op te vragen en deze met elkaar te vergelijken.

3. Kan ik een levenstestament ook zelf opstellen?
Nee, het opstellen van een levenstestament is een notariële akte en dient dus door een notaris te gebeuren. Alleen een notaris kan de akte inschrijven in het Centraal Levenstestamentenregister.

4. Moet ik elk jaar opnieuw kosten betalen voor mijn levenstestament?
Nee, een levenstestament is een eenmalige akte en hoeft niet jaarlijks te worden vernieuwd. Wel is het verstandig om uw levenstestament regelmatig te laten controleren en indien nodig aan te passen.

5. Kan ik de kosten voor een levenstestament opnemen in mijn testament?
Ja, u kunt in uw testament opnemen dat de kosten voor het opstellen van uw levenstestament uit de nalatenschap worden betaald. Dit betekent wel dat uw erfgenamen deze kosten moeten betalen na uw overlijden.