Kosten Koper Betalen Bij Notaris

Wat zijn de Kosten Koper bij de Notaris?

Kosten Koper, ook wel afgekort als K.K., zijn de bijkomende kosten die komen kijken bij de aankoop van een huis in Nederland. Deze kosten bestaan uit verschillende onderdelen, waaronder de kosten die betaald moeten worden bij de notaris. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de Kosten Koper die betaald moeten worden bij de notaris en wat deze kosten precies inhouden.

Welke kosten vallen onder Kosten Koper bij de Notaris?

De Kosten Koper die betaald moeten worden bij de notaris bestaan uit verschillende onderdelen. Hieronder vind je een overzicht van de kosten die vallen onder Kosten Koper bij de notaris:

 • Overdrachtsbelasting
 • Notariskosten voor de leveringsakte
 • Inschrijvingskosten in het Kadaster
 • BTW over de notariskosten
 • Kosten voor het opmaken van de hypotheekakte
 • Eventuele kosten voor een taxatierapport
 • Kosten voor het inschrijven van de hypotheekakte in het Kadaster

Wat zijn de gemiddelde kosten voor Kosten Koper bij de Notaris?

De gemiddelde kosten voor Kosten Koper bij de notaris bedragen ongeveer 6% van de totale koopsom van het huis. Dit percentage kan echter variëren, afhankelijk van onder andere de hoogte van de koopsom en de tarieven van de notaris. Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde kosten voor Kosten Koper bij de notaris op basis van de koopsom:

Koopsom Gemiddelde Kosten Koper
€100.000 €6.000
€200.000 €12.000
€300.000 €18.000
€400.000 €24.000
€500.000 €30.000

Wat zijn de voordelen van het betalen van Kosten Koper bij de Notaris?

Het betalen van Kosten Koper bij de notaris heeft verschillende voordelen, waaronder:

 • Betaling van de overdrachtsbelasting zorgt voor een vermindering van de hypotheekschuld
 • De notaris zorgt voor een correcte en juridisch bindende overdracht van het huis
 • De notaris zorgt voor inschrijving van de hypotheekakte in het Kadaster, waardoor de hypotheekrecht ontstaat
 • De notaris zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van alle juridische aspecten rondom de aankoop van het huis

Wat zijn de risico’s van het betalen van Kosten Koper bij de Notaris?

Hoewel het betalen van Kosten Koper bij de notaris voordelen met zich meebrengt, zijn er ook risico’s aan verbonden. Zo kan het voorkomen dat de notariskosten hoger uitvallen dan verwacht, bijvoorbeeld door onvoorziene werkzaamheden. Daarnaast is het belangrijk om goed te controleren of de notariskosten inclusief of exclusief BTW zijn, aangezien dit kan zorgen voor een aanzienlijk verschil in de uiteindelijke kosten.

Veelgestelde Vragen over Kosten Koper betalen bij de Notaris

1. Moet ik altijd Kosten Koper betalen bij de Notaris?

Ja, in de meeste gevallen moet je als koper Kosten Koper betalen bij de notaris. Alleen in uitzonderlijke situaties, zoals bij de aankoop van een nieuwbouwwoning, zijn deze kosten niet van toepassing.

2. Kan ik onderhandelen over de Kosten Koper bij de Notaris?

Ja, je kunt altijd proberen te onderhandelen over de Kosten Koper bij de notaris. Echter, in de meeste gevallen zijn deze kosten vastgesteld en is er weinig ruimte voor onderhandeling.

3. Kan ik de Kosten Koper bij de Notaris meefinancieren in mijn hypotheek?

Nee, de Kosten Koper bij de notaris kunnen niet meegenomen worden in de hypotheek. Deze kosten moeten volledig uit eigen middelen betaald worden.

4. Moet ik zelf een notaris kiezen voor het betalen van Kosten Koper?

Nee, in de meeste gevallen zal de verkopende partij een notaris kiezen voor de overdracht van het huis. Het staat je echter vrij om zelf een notaris te kiezen, mits deze is aangesloten bij het Koninklijk Notarieel Genootschap.

5. Kan ik de Kosten Koper bij de Notaris aftrekken van de belasting?

Nee, de Kosten Koper bij de notaris zijn niet aftrekbaar van de belasting. Deze kosten vallen onder de zogenaamde ‘aankoopkosten’ en zijn dus niet fiscaal aftrekbaar.

Conclusie:

Kosten Koper betalen bij de Notaris is een belangrijk onderdeel van de aankoop van een huis in Nederland. Deze kosten bestaan uit verschillende onderdelen en bedragen gemiddeld 6% van de totale koopsom. Hoewel er risico’s aan verbonden zijn, zorgt het betalen van Kosten Koper bij de notaris voor een zorgvuldige en juridisch bindende overdracht van het huis. Het staat je vrij om te onderhandelen over deze kosten, maar in de meeste gevallen zijn ze vastgesteld.