Kosten Digitale Volmacht Notaris

Wat zijn de kosten voor een Digitale Volmacht bij de Notaris?

De kosten voor een Digitale Volmacht bij de Notaris kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder vind je een overzicht van de geschatte kosten voor het opstellen en registreren van een Digitale Volmacht bij de Notaris in Nederland.

Wat is een Digitale Volmacht bij de Notaris?

Een Digitale Volmacht is een document waarin iemand een andere persoon (de gevolmachtigde) toestemming geeft om namens hem of haar bepaalde handelingen te verrichten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het afsluiten van een hypotheek, het verkopen van een huis of het beheren van financiële zaken. De Digitale Volmacht wordt opgesteld en geregistreerd bij de Notaris, zodat deze rechtsgeldig is.

Welke kosten zijn verbonden aan het opstellen van een Digitale Volmacht bij de Notaris?

De kosten voor het opstellen van een Digitale Volmacht bij de Notaris bestaan uit verschillende onderdelen:

 • Notariskosten: gemiddeld tussen de €100 en €200
 • Kosten voor het inschrijven in het Centraal Testamentenregister: €12,50
 • Kosten voor het inschrijven in het Register voor Overlijdensakte: €12,50
 • Eventuele kosten voor legalisatie van handtekeningen: gemiddeld tussen de €20 en €50 per handtekening

In totaal kunnen de kosten voor het opstellen van een Digitale Volmacht bij de Notaris dus oplopen tot ongeveer €300.

Welke kosten zijn verbonden aan het registreren van een Digitale Volmacht bij de Notaris?

De kosten voor het registreren van een Digitale Volmacht bij de Notaris zijn afhankelijk van de waarde van de volmacht. Hieronder vind je een overzicht van de kosten per waarde:

Waarde van de volmacht Kosten voor registratie
Tot €10.000 €17,50
Tussen €10.000 en €20.000 €35
Tussen €20.000 en €40.000 €70
Tussen €40.000 en €80.000 €140
Tussen €80.000 en €160.000 €280
Meer dan €160.000 €560

Welke andere kosten kunnen er nog bijkomen?

Naast de bovengenoemde kosten, kunnen er nog andere kosten bijkomen, zoals:

 • Kosten voor het opstellen van een levenstestament
 • Kosten voor het opstellen van een executeleakte
 • Kosten voor het opstellen van een akte van verdeling bij een erfenis
 • Kosten voor het opstellen van een samenlevingscontract

Wat zijn de voordelen van een Digitale Volmacht bij de Notaris?

Een Digitale Volmacht bij de Notaris biedt verschillende voordelen, zoals:

 • Een Digitale Volmacht is rechtsgeldig en wordt geregistreerd bij de Notaris, waardoor er geen discussie kan ontstaan over de geldigheid ervan.
 • Een Digitale Volmacht kan op elk moment worden ingetrokken of gewijzigd, zolang de persoon die de volmacht heeft gegeven nog in staat is om dit te doen.
 • Een Digitale Volmacht kan helpen bij het voorkomen van conflicten en onenigheid binnen families of tussen erfgenamen.

Veelgestelde vragen over Kosten Digitale Volmacht Notaris

 • Wat is het verschil tussen een Digitale Volmacht en een gewone volmacht?
  Een Digitale Volmacht wordt opgesteld en geregistreerd bij de Notaris, terwijl een gewone volmacht alleen door de betrokken partijen wordt ondertekend en niet officieel wordt geregistreerd.
 • Kan ik zelf een Digitale Volmacht opstellen?
  Nee, een Digitale Volmacht moet altijd worden opgesteld en geregistreerd bij de Notaris om rechtsgeldig te zijn.
 • Kan ik een Digitale Volmacht gebruiken voor alle handelingen?
  Nee, er zijn bepaalde handelingen waarvoor een Digitale Volmacht niet geldig is, zoals het opstellen van een testament of het aangaan van een huwelijk.
 • Wat gebeurt er als ik geen Digitale Volmacht heb opgesteld?
  Als je geen Digitale Volmacht hebt opgesteld, kan er bijvoorbeeld bij wilsonbekwaamheid of overlijden onenigheid ontstaan over wie jouw zaken mag behartigen. Het is daarom verstandig om tijdig een Digitale Volmacht op te stellen.
 • Kan ik de kosten voor een Digitale Volmacht aftrekken van de belasting?
  Ja, in sommige gevallen kunnen de kosten voor een Digitale Volmacht worden afgetrokken van de belasting als aftrekbare kosten voor de inkomstenbelasting. Raadpleeg hiervoor een belastingadviseur.