Kosten Aangifte Nalatenschap Notaris

Wat zijn de kosten voor een aangifte nalatenschap bij de notaris?

De kosten voor een aangifte nalatenschap bij de notaris kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Over het algemeen worden de kosten bepaald op basis van het tarief dat de notaris hanteert en de omvang en complexiteit van de nalatenschap.

De kosten voor een aangifte nalatenschap bij de notaris kunnen onder andere bestaan uit:

 • Het opstellen van een verklaring van erfrecht;
 • Het opstellen van een boedelbeschrijving;
 • Het opstellen van een akte van verdeling;
 • Het opstellen van een akte van verdeling van de huwelijksgemeenschap (indien van toepassing);
 • Het opstellen van een akte van scheiding en deling (indien van toepassing);
 • Het opstellen van een akte van verdeling van een gemeenschap (indien van toepassing);
 • Het opstellen van een akte van verdeling van een nalatenschap met een executeur (indien van toepassing).

De tarieven van de notaris zijn vrij en kunnen dus per notariskantoor verschillen. Daarom is het verstandig om voorafgaand aan het opstellen van de aangifte nalatenschap bij meerdere notariskantoren een offerte op te vragen, zodat u een goed beeld heeft van de kosten.

Wat zijn de bijkomende kosten?

Naast de kosten die de notaris in rekening brengt, zijn er ook nog bijkomende kosten waar u rekening mee moet houden. Deze kosten kunnen onder andere bestaan uit:

 • Leges voor het inschrijven van de aktes in het openbare register;
 • Kosten voor het opvragen van uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP);
 • Kosten voor het opvragen van uittreksels uit het Centraal Testamentenregister;
 • Kosten voor het opvragen van uittreksels uit het Kadaster.

Wat is het tarief voor een aangifte nalatenschap bij de notaris?

Het tarief voor een aangifte nalatenschap bij de notaris wordt meestal berekend op basis van een uurtarief. Dit tarief kan variëren van €150 tot €300 per uur, afhankelijk van het notariskantoor en de ervaring van de notaris. Daarnaast kan er ook een vast tarief worden gehanteerd voor bepaalde werkzaamheden, zoals het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Moet ik BTW betalen over de kosten voor een aangifte nalatenschap bij de notaris?

Ja, over de kosten voor een aangifte nalatenschap bij de notaris moet u BTW betalen. Het BTW-tarief voor notarisdiensten is 21%. Dit tarief is van toepassing op zowel particulieren als bedrijven.

Kan ik de kosten voor een aangifte nalatenschap bij de notaris aftrekken van de belasting?

Ja, onder bepaalde voorwaarden kunt u de kosten voor een aangifte nalatenschap bij de notaris aftrekken van de belasting. Zo moet de nalatenschap voldoen aan de voorwaarden voor de erfbelasting en moeten de kosten zijn gemaakt om de aangifte te kunnen doen. Daarnaast geldt er een drempelbedrag van €500 voor de aftrek van deze kosten.

Veelgestelde vragen over kosten aangifte nalatenschap notaris

1. Wat is een aangifte nalatenschap?

Een aangifte nalatenschap is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene, die wordt opgesteld door de erfgenamen of de executeur. Deze aangifte wordt ingediend bij de Belastingdienst, zodat de erfbelasting kan worden berekend.

2. Moet ik altijd een notaris inschakelen voor een aangifte nalatenschap?

Nee, het is niet verplicht om een notaris in te schakelen voor een aangifte nalatenschap. U kunt er ook voor kiezen om dit zelf te doen. Echter, een notaris kan u adviseren en begeleiden bij het opstellen van de aangifte en het afhandelen van de nalatenschap.

3. Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een document waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. Deze verklaring wordt opgesteld door de notaris en is vaak nodig voor bijvoorbeeld het opzeggen van abonnementen en het verkopen van onroerend goed.

4. Kan ik een offerte opvragen voor de kosten van een aangifte nalatenschap bij de notaris?

Ja, het is verstandig om voorafgaand aan het opstellen van de aangifte nalatenschap bij meerdere notariskantoren een offerte op te vragen, zodat u een goed beeld heeft van de kosten. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken voor het notariskantoor dat het beste bij u past.

5. Kan ik bezwaar maken tegen de kosten die de notaris in rekening brengt voor een aangifte nalatenschap?

Ja, als u het niet eens bent met de kosten die de notaris in rekening brengt, kunt u hier bezwaar tegen maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de notaris en eventueel een klacht indienen bij de Koninklijke Notariële B