Huwelijkse Voorwaarden Laten Opstellen

Huwelijkse Voorwaarden: Wat zijn ze en hoe laat je ze opstellen?

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die worden gemaakt tussen twee partners voordat zij in het huwelijk treden. Deze afspraken regelen onder andere de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk, zoals de verdeling van bezittingen en schulden. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden is niet verplicht, maar kan wel verstandig zijn om bepaalde zaken te regelen en te beschermen.

Waarom zou je huwelijkse voorwaarden laten opstellen?

Er zijn verschillende redenen waarom je ervoor zou kunnen kiezen om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen:

  • Je wilt je eigen vermogen beschermen in geval van een scheiding of overlijden van je partner.
  • Je wilt voorkomen dat je aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van je partner.
  • Je wilt bepaalde zaken, zoals een eigen bedrijf of erfenis, buiten de gemeenschap van goederen houden.
  • Je wilt duidelijke afspraken maken over de verdeling van bezittingen en schulden tijdens het huwelijk.

Hoe laat je huwelijkse voorwaarden opstellen?

Het opstellen van huwelijkse voorwaarden gebeurt bij een notaris. Deze is gespecialiseerd in het opstellen van juridische documenten en kan jullie helpen bij het maken van de juiste afspraken. Het is belangrijk om hier samen goed over na te denken en eventueel advies in te winnen bij de notaris.

Wat zijn de kosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden?

De kosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunnen variëren, afhankelijk van jullie wensen en de complexiteit van de afspraken. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €500 en €1000. Het is verstandig om vooraf een offerte op te vragen bij de notaris, zodat je een duidelijk beeld hebt van de kosten.

Wat gebeurt er als je geen huwelijkse voorwaarden laat opstellen?

Als je geen huwelijkse voorwaarden laat opstellen, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van beide partners gezamenlijk worden en dat deze bij een scheiding of overlijden gelijk verdeeld worden. Het is dus belangrijk om goed na te denken over de gevolgen hiervan en eventueel huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Veelgestelde vragen over huwelijkse voorwaarden

1. Moet ik huwelijkse voorwaarden laten opstellen als ik ga trouwen?

Nee, het is niet verplicht om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen. Als je geen huwelijkse voorwaarden opstelt, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen.

2. Kan ik tijdens het huwelijk nog huwelijkse voorwaarden laten opstellen?

Ja, het is mogelijk om tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te stellen of te wijzigen. Dit gebeurt dan bij de notaris.

3. Wat gebeurt er met de huwelijkse voorwaarden als we gaan scheiden?

Bij een scheiding worden de huwelijkse voorwaarden ontbonden en worden de afspraken die hierin zijn gemaakt uitgevoerd. Dit kan betekenen dat bepaalde bezittingen of schulden verdeeld worden of dat er een financiële regeling wordt getroffen.

4. Is het mogelijk om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen als we al getrouwd zijn?

Ja, het is mogelijk om tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te stellen of te wijzigen. Dit gebeurt dan bij de notaris.

5. Wat is het verschil tussen huwelijkse voorwaarden en een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een overeenkomst tussen ongehuwde partners, terwijl huwelijkse voorwaarden worden opgesteld tussen gehuwde partners. In een samenlevingscontract worden afspraken gemaakt over de gezamenlijke huishouding en eventuele financiële zaken, terwijl huwelijkse voorwaarden vooral gaan over de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk.