Hoeveel Mag Je Schenken Zonder Notaris

Wat is de maximale schenking zonder notaris in Nederland?

Als u geld of goederen wilt schenken aan uw dierbaren, is het belangrijk om te weten wat de maximale schenking is zonder notaris in Nederland. Hieronder vindt u informatie over de verschillende bedragen en voorwaarden.

 • De maximale schenking zonder notaris is €2.173 per jaar per persoon.
 • Als u meer wilt schenken, moet dit via een notariële akte gebeuren.
 • Deze regeling geldt voor schenkingen aan uw kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, partner of pleegkinderen.
 • De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van deze regeling.
 • De schenking moet gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, het aflossen van een hypotheek of een dure studie.

Wat zijn de voorwaarden voor een schenking zonder notaris?

 • De schenking moet schriftelijk worden vastgelegd.
 • Er moet jaarlijks aangifte worden gedaan bij de Belastingdienst.
 • De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
 • De schenking moet gebruikt worden voor een specifiek doel, zoals hierboven genoemd.

Wat zijn de voordelen van een schenking zonder notaris?

 • U hoeft geen notariskosten te betalen.
 • De schenking kan direct en zonder tussenkomst van een notaris geregeld worden.
 • U kunt uw dierbaren financieel ondersteunen bij belangrijke momenten in hun leven.
 • U kunt ervoor zorgen dat uw geld of goederen op de juiste manier worden besteed.

Wat zijn de nadelen van een schenking zonder notaris?

 • De schenking is beperkt tot een jaarlijks bedrag van €2.173 per persoon.
 • De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
 • De schenking moet gebruikt worden voor een specifiek doel.
 • Er moet jaarlijks aangifte worden gedaan bij de Belastingdienst.

Wat gebeurt er als ik meer wil schenken dan het maximale bedrag?

 • Als u meer wilt schenken dan het maximale bedrag van €2.173 per jaar per persoon, moet dit via een notariële akte gebeuren.
 • De notaris zal de schenking vastleggen en ervoor zorgen dat deze rechtsgeldig is.
 • U moet rekening houden met notariskosten en eventueel schenkbelasting.
 • De ontvanger kan het bedrag vrij besteden.

Veelgestelde vragen over schenken zonder notaris

Hoeveel mag ik schenken zonder notaris?

U mag maximaal €2.173 per jaar per persoon schenken zonder notaris. Als u meer wilt schenken, moet dit via een notariële akte gebeuren.

Wie mag ik belastingvrij schenken zonder notaris?

U mag belastingvrij schenken aan uw kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, partner of pleegkinderen. Deze personen moeten wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Moet ik aangifte doen bij de Belastingdienst als ik schenk zonder notaris?

Ja, u moet jaarlijks aangifte doen bij de Belastingdienst van de schenkingen die u heeft gedaan.

Kan ik ook schenken aan goede doelen zonder notaris?

Nee, voor schenkingen aan goede doelen moet altijd een notariële akte worden opgesteld.

Kan ik een schenking zonder notaris terugdraaien?

Nee, een schenking zonder notaris is definitief en kan niet meer worden teruggedraaid. Als u twijfelt of u wel wilt schenken, kunt u beter kiezen voor een schenking via een notariële akte.