Erfdienstbaarheden Laten Opstellen

Erfdienstbaarheden opstellen in Nederland: Alles wat u moet weten

Erfdienstbaarheden laten opstellen is een belangrijk onderdeel van het notariële werk in Nederland. Het gaat hierbij om het vastleggen van rechten en plichten die gelden tussen verschillende percelen of eigenaren van onroerend goed. Deze erfdienstbaarheden kunnen betrekking hebben op zaken als het gebruik van een pad, het recht van overpad of het recht om bepaalde delen van een perceel te gebruiken. Het is van groot belang dat deze erfdienstbaarheden op een correcte en juridisch bindende manier worden opgesteld, zodat er later geen problemen ontstaan tussen de betrokken partijen.

Wat zijn erfdienstbaarheden?

Erfdienstbaarheden zijn rechten en plichten die gelden tussen verschillende percelen of eigenaren van onroerend goed. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in een notariële akte en zijn bindend voor alle betrokken partijen. Het doel van erfdienstbaarheden is om duidelijkheid te scheppen over het gebruik van bepaalde delen van een perceel of het recht van overpad over een ander perceel.

Wanneer is het nodig om erfdienstbaarheden op te stellen?

Erfdienstbaarheden zijn nodig wanneer er sprake is van meerdere percelen die naast elkaar liggen en waarbij het gebruik van een deel van het ene perceel afhankelijk is van het andere perceel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gezamenlijke oprit of een gedeelde tuin. Ook bij de aankoop van een perceel is het verstandig om te controleren of er al erfdienstbaarheden zijn opgesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wat zijn de kosten voor het opstellen van erfdienstbaarheden?

De kosten voor het opstellen van erfdienstbaarheden verschillen per notariskantoor en zijn afhankelijk van de complexiteit van de situatie. Gemiddeld kunt u rekenen op een bedrag tussen de €500 en €1000. Het is altijd verstandig om vooraf een offerte op te vragen bij verschillende notariskantoren, zodat u een goed beeld heeft van de kosten.

Welke stappen worden er genomen bij het opstellen van erfdienstbaarheden?

 • Er wordt een afspraak gemaakt met de notaris om de situatie te bespreken en de wensen van alle betrokken partijen in kaart te brengen.
 • De notaris zal onderzoek doen naar eventuele bestaande erfdienstbaarheden en deze meenemen in de akte.
 • Er wordt een conceptakte opgesteld en naar alle betrokken partijen gestuurd ter controle.
 • Na eventuele aanpassingen wordt de definitieve akte opgesteld en ondertekend door alle partijen.
 • De notaris zorgt voor inschrijving van de akte in het Kadaster, zodat deze rechtsgeldig is.

Veelgestelde vragen over erfdienstbaarheden laten opstellen

 1. Is het verplicht om erfdienstbaarheden op te stellen?
 2. Nee, het is niet verplicht om erfdienstbaarheden op te stellen. Echter, het kan wel problemen voorkomen in de toekomst en daarom is het verstandig om dit wel te doen.

 3. Kan ik zelf erfdienstbaarheden opstellen?
 4. Nee, het opstellen van erfdienstbaarheden moet altijd gebeuren door een notaris. Alleen op die manier zijn de erfdienstbaarheden juridisch bindend.

 5. Kunnen erfdienstbaarheden worden gewijzigd of opgeheven?
 6. Ja, in sommige gevallen kunnen erfdienstbaarheden worden gewijzigd of opgeheven. Dit moet altijd gebeuren via de notaris en met toestemming van alle betrokken partijen.

 7. Zijn erfdienstbaarheden eeuwigdurend?
 8. Nee, erfdienstbaarheden hebben een bepaalde duur. Dit kan bijvoorbeeld 30, 50 of 100 jaar zijn. Na deze periode moeten de erfdienstbaarheden opnieuw worden vastgelegd.

 9. Kan ik erfdienstbaarheden laten opstellen voor een huurwoning?
 10. Nee, erfdienstbaarheden kunnen alleen worden opgesteld voor eigenaren van onroerend goed. Bij een huurwoning is de verhuurder eigenaar en zal deze de erfdienstbaarheden moeten laten opstellen.

Besluit

Erfdienstbaarheden laten opstellen is een belangrijk onderdeel van het notariële werk in Nederland. Het is van groot belang dat deze erfdienstbaarheden op een correcte en juridisch bindende manier worden opgesteld, zodat er later geen problemen ontstaan tussen de betrokken partijen. Heeft u vragen over erfdienstbaarheden of wilt u erfdienstbaarheden laten opstellen? Neem dan contact op met een notariskantoor bij u in de buurt.