Akte van Schuldigerkenning Laten Opstellen

Notariskosten voor Akte van Schuldigerkenning

Wat is een Akte van Schuldigerkenning?
Een Akte van Schuldigerkenning is een notariële akte waarin een persoon of bedrijf erkent een bepaalde schuld te hebben en belooft deze schuld op een later moment terug te betalen.

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een Akte van Schuldigerkenning?
De kosten voor het opstellen van een Akte van Schuldigerkenning kunnen variëren, afhankelijk van de notaris en de complexiteit van de zaak. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €150 en €300.

Welke andere kosten kunnen nog meer in rekening worden gebracht?
Naast de kosten voor het opstellen van de akte, kan de notaris ook kosten rekenen voor bijvoorbeeld het inschrijven van de akte in het Kadaster of het opvragen van bepaalde documenten. Deze kosten worden ook wel disbursements genoemd en kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s.

Wat zijn de voordelen van een Akte van Schuldigerkenning?
Een Akte van Schuldigerkenning kan voordelen hebben voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar. Voor de schuldeiser biedt het meer zekerheid dat de schuld wordt terugbetaald, terwijl de schuldenaar hiermee kan aantonen dat hij of zij de schuld erkent en bereid is om deze terug te betalen.

Is het verplicht om een Akte van Schuldigerkenning door een notaris te laten opstellen?
Ja, het opstellen van een Akte van Schuldigerkenning is een notariële handeling en moet dus worden gedaan door een notaris. Dit is wettelijk verplicht om de akte rechtsgeldig te maken.

Notariskosten voor Akte van Schuldigerkenning

Om een beter overzicht te geven van de kosten voor het opstellen van een Akte van Schuldigerkenning, volgt hier een tabel met geschatte prijzen van verschillende notariskantoren in Nederland.

Notariskantoor Kosten Akte van Schuldigerkenning
Notariskantoor A €150 – €250
Notariskantoor B €200 – €300
Notariskantoor C €250 – €350

Veelgestelde vragen over Akte van Schuldigerkenning

 • Is een Akte van Schuldigerkenning hetzelfde als een schuldbekentenis?
  Nee, een Akte van Schuldigerkenning is een notariële akte waarin de schuld wordt erkend en beloofd wordt om deze terug te betalen. Een schuldbekentenis is een document waarin de schuldenaar zelf aangeeft een schuld te hebben en deze terug te zullen betalen.
 • Kan een Akte van Schuldigerkenning worden aangevochten?
  Ja, net als bij andere notariële aktes kan een Akte van Schuldigerkenning worden aangevochten bij de rechter. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er sprake is van dwaling of bedrog.
 • Kan een Akte van Schuldigerkenning worden gebruikt voor alle soorten schulden?
  In principe wel, maar het is altijd verstandig om dit te bespreken met de notaris. In sommige gevallen kan het beter zijn om voor een andere akte te kiezen, zoals een Akte van Lening.
 • Kan een Akte van Schuldigerkenning worden opgesteld voor een schuld aan een particulier?
  Ja, een Akte van Schuldigerkenning kan worden opgesteld voor alle soorten schulden, dus ook aan particulieren.
 • Kan een Akte van Schuldigerkenning worden opgesteld voor een schuld in het buitenland?
  Ja, dit is mogelijk. De notaris zal hier wel extra kosten voor in rekening brengen, omdat er meer werk en tijd nodig is om dit te regelen.

Hopelijk heeft dit artikel meer duidelijkheid gegeven over de kosten voor het opstellen van een Akte van Schuldigerkenning en de voordelen hiervan. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met een notariskantoor voor meer informatie.