Akte van Schenking Laten Opstellen

Notariskosten voor het opstellen van een Akte van Schenking

Wat is een Akte van Schenking?

Een Akte van Schenking is een notariële akte waarin een schenking wordt vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een schenking van geld, een huis of andere waardevolle goederen. Het opstellen van een Akte van Schenking is verplicht bij schenkingen boven de €3.000,-.

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een Akte van Schenking?

De kosten voor het opstellen van een Akte van Schenking verschillen per notaris. Gemiddeld liggen deze kosten tussen de €150,- en €500,-. Deze kosten zijn inclusief btw en eventuele bijkomende kosten, zoals inschrijving in het Centraal Testamentenregister.

Welke factoren beïnvloeden de kosten voor het opstellen van een Akte van Schenking?

De kosten voor het opstellen van een Akte van Schenking kunnen verschillen per notaris en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de schenking, de waarde van de schenking en de tarieven van de notaris.

  • Complexiteit van de schenking: hoe ingewikkelder de schenking, hoe meer tijd en moeite de notaris moet investeren, wat kan resulteren in hogere kosten.
  • Waarde van de schenking: hoe hoger de waarde van de schenking, hoe hoger de kosten voor het opstellen van de Akte van Schenking.
  • Tarieven van de notaris: elke notaris hanteert zijn eigen tarieven, wat kan resulteren in verschillende kosten voor het opstellen van een Akte van Schenking.

Notariskosten voor het opstellen van een Akte van Schenking

Notariskosten Gemiddelde kosten (incl. btw)
Opstellen Akte van Schenking €150,- tot €500,-
Inschrijving in Centraal Testamentenregister €13,-
Leges €25,- tot €150,-

Waarom is het verstandig om een Akte van Schenking te laten opstellen door een notaris?

Het opstellen van een Akte van Schenking door een notaris heeft verschillende voordelen. Zo zorgt de notaris ervoor dat de schenking rechtsgeldig is en dat de belastingen correct worden afgehandeld. Daarnaast kan de notaris ook advies geven over de beste manier om de schenking te doen en eventuele clausules opnemen in de Akte van Schenking.

Wat is het verschil tussen een Akte van Schenking en een schenking onder de hand?

Een Akte van Schenking is een notariële akte waarin de schenking wordt vastgelegd. Een schenking onder de hand is een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en de ontvanger. Het voordeel van een Akte van Schenking is dat deze rechtsgeldig is en kan dienen als bewijsmateriaal in geval van geschillen.

Veelgestelde vragen over Akte van Schenking Laten Opstellen

1. Moet ik altijd een Akte van Schenking laten opstellen?

Nee, het is alleen verplicht bij schenkingen boven de €3.000,-. Het is echter wel aan te raden om dit te doen, zodat de schenking rechtsgeldig is en er geen misverstanden kunnen ontstaan.

2. Kan ik zelf een Akte van Schenking opstellen?

Nee, een Akte van Schenking moet altijd worden opgesteld door een notaris. Alleen een notaris kan deze akte rechtsgeldig maken.

3. Moet ik belasting betalen over een schenking?

Ja, over schenkingen boven een bepaald bedrag moet belasting worden betaald. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de waarde van de schenking en de relatie tussen de schenker en ontvanger.

4. Kan ik in de Akte van Schenking bepalen wat er met de schenking gebeurt na mijn overlijden?

Ja, dit is mogelijk door middel van een zogeheten ‘tweetrapsmaking’. Hiermee kunt u bepalen dat de schenking naar een ander persoon gaat als de ontvanger komt te overlijden.

5. Kan ik een Akte van Schenking ook laten opstellen voor een goed doel?

Ja, u kunt ook een schenking doen aan een goed doel door middel van een Akte van Schenking. Hiermee kunt u ook belastingvoordeel behalen.