Akte van Cessie Laten Opstellen

Akte van Cessie Laten Opstellen: Alles wat u moet weten

Wat is een Akte van Cessie en waarom zou u deze laten opstellen?

Een Akte van Cessie is een notariële akte waarbij een schuld of vordering wordt overgedragen aan een andere partij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een openstaande factuur heeft bij een klant en deze wilt overdragen aan een incassobureau. Het opstellen van een Akte van Cessie zorgt voor een juridisch bindende overdracht en biedt bescherming voor beide partijen.

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een Akte van Cessie?

De kosten voor het opstellen van een Akte van Cessie variëren per notariskantoor en zijn afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €150 en €300. Het is raadzaam om voorafgaand aan het opstellen van de akte een offerte op te vragen bij verschillende notariskantoren.

Welke gegevens zijn nodig voor het opstellen van een Akte van Cessie?

Om een Akte van Cessie op te stellen heeft de notaris de volgende gegevens nodig:

  • De naam en contactgegevens van zowel de schuldeiser als de schuldenaar
  • Het bedrag van de schuld of vordering
  • De reden van overdracht
  • Eventuele bijlagen, zoals facturen of contracten

Waar wordt de Akte van Cessie geregistreerd?

De Akte van Cessie wordt geregistreerd in het Centraal Testamentenregister (CTR) en in het Kadaster. Hiermee wordt de overdracht van de schuld of vordering officieel vastgelegd en is deze ook voor derden inzichtelijk.

Kan ik zelf een Akte van Cessie opstellen?

Hoewel het mogelijk is om zelf een Akte van Cessie op te stellen, is het sterk aan te raden om dit door een notaris te laten doen. Een notaris heeft kennis van de juridische aspecten en kan ervoor zorgen dat de akte aan alle wettelijke eisen voldoet. Dit voorkomt problemen in de toekomst.

Veelgestelde vragen over Akte van Cessie Laten Opstellen

Vraag Antwoord
Is een Akte van Cessie verplicht? Nee, het is niet verplicht om een Akte van Cessie op te stellen. Echter, het biedt wel meer juridische zekerheid bij de overdracht van een schuld of vordering.
Kan een Akte van Cessie ook digitaal worden opgesteld? Ja, een Akte van Cessie kan ook digitaal worden opgesteld en ondertekend. Dit wordt ook wel een elektronische akte genoemd.
Kan een Akte van Cessie worden herroepen? Nee, een Akte van Cessie is een juridisch bindende overeenkomst en kan niet zomaar worden herroepen. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij bedrog of dwaling.
Kan een Akte van Cessie worden gebruikt voor overdracht van een erfenis? Nee, hiervoor dient een testament te worden opgesteld bij de notaris.
Hoelang is een Akte van Cessie geldig? Een Akte van Cessie heeft geen vaste geldigheidsduur, deze blijft van kracht totdat de schuld of vordering is voldaan.