Vrijblijvend Advies en Prijsopgave Notarisdiensten Nederland

Notaris geeft uitleg

Wat is een notaris eigenlijk?

Een notaris is een jurist en openbaar ambtenaar, benoemd door de overheid, die bevoegd is om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent en een partij dit van hem verlangt.

Notarissen zijn verplicht lid van de Koninklijke NotariΓ«le Beroepsorganisatie.

Ze staan onder tuchtrechtelijk toezicht van de Kamers van toezicht notariaat, beroep bij het Gerechtshof Amsterdam, en onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht.

Ook andere werkzaamheden dan die als notaris kunnen onder de gedragregels vallen.

Waarvoor heb je een notaris nodig?

De wet heeft de notaris de bevoegdheid gegeven authentieke akten op te maken, met name op het gebied van:

Personen- en familierecht
Het opmaken van huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsakten enz.

Testament en Erfrecht
het opmaken van testamenten, verklaringen van erfrecht, erfovereenkomsten enz.)
het onroerendezaakrecht (het opmaken van akten van levering, hypotheekakten, akten in het kader van een openbare veiling enz.

Rechtspersonenrecht
het opmaken van oprichtingsakten, statutenwijzigingen, akten van overdracht en uitgifte (emissie) van aandelen, akten van juridische fusie en -splitsing en dergelijke.

Daarnaast kunnen partijen de notaris ook vragen om andere akten voor hen in notariΓ«le vorm op te maken. Het gaat daarbij om akten die partijen anders als onderhandse akten zouden opmaken (meestal diverse soorten overeenkomsten).

Testament opstellen: Een Voorbeeld

Je wilt een testament opstellen voor de verdeling van jouw nalatenschap, bijvoorbeeld als je specifieke bezittingen wilt nalaten aan een persoon.

Op deze manier kan er geen onenigheid ontstaan bij het verdelen van jouw bezittingen na jouw overlijden.

Een notaris is nodig wanneer je een testament wil laten opstellen. Het proces begint meestal met het zoeken naar een geschikte notaris via internet.

Op deze manier kan je heel makkelijk de tarieven van notarissen vergelijken, maar ook welke notarissen allemaal in jouw buurt zijn.

Vervolgens maak je een afspraak bij de notaris van jouw keuze voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de notaris jouw wensen en eisen voor het testament, zoals de verdeling van de nalatenschap.

De notaris zal vervolgens het testament opstellen, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke vereisten en jouw wensen.

Nadat het testament is opgesteld, zal de notaris het testament aan jou voorleggen voor ondertekening. Eenmaal ondertekend, wordt het testament bewaard door de notaris.

Het proces is nu voltooid, het testament is nu geldig en kan worden uitgevoerd na jouw overlijden.

Een bedrijf oprichten? Een Voorbeeld

Een notaris is nodig wanneer je een bedrijf wilt oprichten zoals een BV (Besloten Vennootschap).

Als je een eenmanszaak wilt oprichten heb je geen notaris nodig, tenzij je bepaalde zaken wilt vastleggen, zoals huwelijkse voorwaarden als je getrouwd bent.

Met huwelijkse voorwaarden kan je bijvoorbeeld bepaalde zaken uitsluiten zodat als het bedrijf failliet mocht gaan, je partner niet (financieel) aansprakelijk gesteld kan worden en met schulden blijven zitten.

Het proces begint meestal met het zoeken naar een geschikte notaris via internet.

Je kunt dan heel makkelijk prijzen vergelijken, maar ook zien of de notaris bij je in de buurt zit.

Vervolgens maak je een afspraak bij de notaris van jouw keuze voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de notaris de wensen en eisen voor de oprichting van het bedrijf, zoals de vorm van de rechtspersoon en de aandelenverdeling.

De notaris zal vervolgens de statuten van de nieuwe onderneming opstellen, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke vereisten en de wensen van de oprichters. Nadat de statuten zijn opgesteld, zullen de oprichters deze ondertekenen bij de notaris. De notaris zal vervolgens de oprichtingsakte, de statuten en eventuele andere benodigde documenten indienen bij de Kamer van Koophandel voor registratie.

Eenmaal geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, is het bedrijf officieel opgericht en bestaat het rechtspersoon en kan het aan de wettelijke verplichtingen voldoen en zaken doen.


Meer informatie en tarieven notarisdiensten

Gratis Advies en Offerte Notarisdiensten